पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

प्रभाग क्रमांक – 55

प्रभाग क्रमांक- 55, वडगाव येथे युटीडब्ल्यूटी रोड बांधकामाचा प्रस्ताव

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 4.14 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 2366 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 5 ते 6 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1 ते 1.5 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

 

काम पुर्ण झाल्यानंतरचे दृश्य

 

 

जागेची कोअर टेस्ट