सार्वजनिक प्रकटीकरण

.
अ.क्र. खात्याचे नाव अपिल अधिकारी जन माहिती अधिकारी सहाय्यक जन माहिती अधिकारी मोबाईल नंबर
महापालिका आयुक्त कार्यालय श्री.अविनाश घोडके, अधिक्षक, श्रीमती विजया महाडिक, उप अधिक्षक श्रीमती उर्मिला गिते, लिपिक टंकलेखक फोन- २५५०११०६
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) कार्यालय श्री.संदिप खलाटे,प्रशासन अधिकारी श्री.सबनीस प्रदिप,अधीक्षक श्री.गणेश मोरे,वरिष्ठ लिपिक फोन-२५५०१२०९
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) कार्यालय श्रीमती शितल साळुंके, प्रशासन अधिकारी श्रीमती सुरेखा कोळेकर, अधिक्षक श्रीमती वासंती एकबोटे, उप अधिक्षक फोन-२५५०१३०८
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) कार्यालय श्री.अजय कारंडे, प्र.प्रशासन अधिकारी श्री.चंद्रकांत शिंदे, प्र.अधिक्षक श्री.कानिफनाथ ठवरे, वरिष्ठ लिपिक फोन-२५५०१४६६
आस्थापना विभाग श्री.प्रकाश मोहिते, प्र.प्रशासन अधिकारी, श्री.राजेश गोंजारी, उप अधिक्षक श्रीमती पल्लवी सडेकर, लिपिक टंकलेखक
श्रीमती राधिका जगताप, वरिष्ठ लिपिक
श्री.डावखर मनोहर, उप अधिक्षक
श्री.खेडेकर संदिप, उप अधिक्षक
श्री.वांजळे सोपान, उप अधिक्षक
श्री.तापकिर संतोष, उप अधिक्षक
श्री.घोडे प्रकाश, लिपिक टंकलेखक
श्री.मोरे सुनिल, उप अधिक्षक
श्री.गुजर नितिन, वरिष्ठ लिपिक
श्रीमती नाईक संध्या, वरिष्ठ लिपिक
श्री.बक्षी उद्य, लिपिक टंकलेखक
श्री.ढाकोळ रमेश, वरिष्ठ लिपिक
श्रीमती रंजनी शिंदे, उप अधिक्षक
श्री.सातपुते हर्षल, लिपिक टंकलेखक
श्रीमती मृणाल देशमुख, लिपिक टंकलेखक
श्री.नरसिंग घटवळ, उप अधिक्षक
श्री.भरगुडे विठ्ठल, वरिष्ठ लिपिक
श्री.दगडे चंद्रकांत, लिपिक टंकलेखक
माहिती व जनसंपर्क कार्यालय श्री.योगेश सुभाष हेंद्रे, प्र.माहिती व जनसंपर्क अधिकारी मो.९९२२४०४०९९ श्रीमती गिरिजा शिंदे, वरिष्ठ लिपिक, ९१५८००१३७७ श्री.महेश गायकवाड, लिपिक टंकलेखक मो.८२०८५३४८९९ फोन-२५५०११४५
भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग श्री.नंदकुमार खळदकर, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३६ श्रीमती अर्पणा देसाई,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३६२७१ श्रीमती अंजना खरोशी, आरेखक, मो.९८२२२९३५७३
२)श्री. राजेंद्र थोरात, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६३२ ( तांत्रिक विभाग, आस्थापना विभाग) श्री.अब्दुला खान, शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१७६३ श्री.प्रितम रणपिसे, आरेखक, मो.९०२८१७८८७९
श्री.रविंद्र पवार, शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१०५६ श्री.सातभाई, अनुरेखक,मो.९०२८३४१०५९
श्री.धोंडिबा सुपेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१५७० श्रीमती जयश्री जोशी, आरेखक, मो.८२७५८८३७२५
श्री.सतिश खाचणे, मो.९८५०९९३१०४ श्री.बागुल, आरेखक, मो.९५२७२१५४४९
श्री.फंड, अनुरेखक, मो.८८३०१२१२६४
श्री.राठोड, अनुरेखक,मो.९५१८३१६९६४
अरूणा पुजारी-मो.९५५२०८४०४४ आस्थापना विभाग
श्रीमती प्रीती शिंदे-मो.९८५०१०७०६३
श्री.गिरीष मोरे-मो.९७६२१८१३७१
श्री.रामचंद्र पाटणे-मो.९१३००८१९७४
आकाश चिन्ह व परवाना विभाग श्री.विजय एकनाथ कुमावत, शाखा अभियंता, मो.९८५०६६४११६ श्री.मिलिंद शंकर कदम, उपअधिक्षक, मो.९८८१११६७८० श्री.संजय अर्जुन पोवळ, वरिष्ठ लिपिक, मो.९११२२९०२०८ फोन-२५५०६६७६
झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
आस्थापना विभाग श्री.संदीप आमले,अधिक्षक श्री.दिलीप केदार,वरिष्ठ लिपिक श्री.अमोल कुंभार, वरिष्ठ लिपिक २५५०१२७९
तांत्रिक विभाग श्रीमती सविता कुलकर्णी, उप अभियंता श्री.दिलीप केदार,वरिष्ठ लिपिक श्री.अमोल कुंभार, वरिष्ठ लिपिक २५५०१२७७
१० चाळ विभाग श्री.राकेश विटकर, प्र.उपअधिक्षक,मो.९८५०९१६९२० श्रीमती सुप्रिया परदेशी, वरिष्ठ लिपिक, मो.९५५२५३४४५१ सर्व पेठ निरिक्षक ०२०-२५५०१२६३
११ जनरल रेकॉर्ड विभाग श्री.सुरेंद्र राऊत, वरिष्ठ लिपिक(नानावाडा) श्री.विशाल एडके, वरिष्ठ लिपिक(नानावाडा) श्री.ओंकार वरपे, लिपिक टंकलेखक(नानावाडा)
१२ जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग श्री.राजेश गोरख खरात, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३१६२९ श्री.संदिप दगडू पाडळे, उप अधिक्षक, मो.९६८९९११८४८ श्री.अनिल नारायण देवकाते, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८५०१३५५४५
१३ उप आयुक्त (विशेष) कार्यालय श्री.ज्ञानदेव सुपे,प्रशासन अधिकारी, मो.९६८९९३१७१२ श्रीमती निता सोनार, अधिक्षक, मो.९३२५१८६५८५ श्री.संजय खाडे, उप अधिक्षक, मो.९६२३३००२२८ फोन-२५५०१२७५
१४ निवडणूक कार्यालय श्रीमती अनुजा अनंत पुराणिक, उप अधिक्षक, मो.७७७४०७६३०८ श्रीमती वैशाली राजेंद्र कुंभार, वरिष्ठ लिपिक मो.९६०४३१८५८४ श्री.दिलीप गुलाब शिंदे, लिपिक टंकलेखक, मो.९८८१८७४४३२
१५ कामगार कल्याण विभाग श्री.अरूण भगवान खिलारी,कामगार अधिकारी श्री.शिवाजी केदारी, उप अधिक्षक श्री.विशाल दिगंबर शिंदे, वरिष्ठ लिपिक फोन-२५५०१२५२,१२५५,
१६ विधी विभाग ॲड.निशा चव्हाण, विधी अधिकारी श्रीमती विद्या बागल, उप अधिक्षक श्रीमती पल्लवी बनकर,वरिष्ठ लिपिक फोन-२५५०१२९२,१२९५,१२९९
१७ स्थानिक संस्था कर श्री.राजेंद्र नामदेव रेंगडे, प्रशासन अधिकारी श्री.भोरू शंकर गारे, वरिष्ठ लिपिक श्री.हेमत राम कांबळे, वरिष्ठ लिपिक
१८ मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग श्री.जे.बी. पवार, उप अभियंता, मो.९६८९९३११३९ श्री.अभिषेक घोरपडे, कनिष्ठ अभियंता श्री.अशिष चव्हाण
श्री.नानासाहेब रंधवे, उप अभियंता मो.९६८९९३११४० श्रीमती विद्या वाबळे, श्री.रामदास बडे
श्री.अमरजित यादव श्री.संजय दारवटकर
श्री.धनाजी घागरे श्रीमती सुरेखा सोनवणे
श्रीमती नेहा बोराडे श्रीमती नम्रता आमलेकर
श्री.अजित सणस श्री.संदीप लोंढे
श्री.अनाजी मोडक श्रीमती जयश्री लोहोकरे
श्री.मनोजकुमार मते श्री.चंदशेखर सोनवणे
श्रीमती गितांजली घाडगे श्री.भालचंद्र कुलकर्णी
श्री.मोहिते राम श्री.साहेबराव बागुल
श्री.शाम करंजखेले
श्री.शंकर धोत्रे
श्री.काळूराम पवळे
श्री.रूपेश आल्हाट
श्री.दिलीप बाफना
श्रीमती संचिता जगताप
श्री.ज्ञानदेव वणवे
श्रीमती सुजाता रासकर
श्री.संतोष जाधव
श्री.संदीप शेळके
श्री.अमोल भारमळ
श्री.निखिल मंच्छा
श्रीमती श्रृती नागवडे
श्रीमती धीरजा शिर्के
श्री.तुषार सोनोने
श्रीमती अरूणा ववले
१९ समाज विकास विभाग श्री.असंग पाटील, प्र.उप समाज विकास अधिकारी श्री.संदीप कांबळे, प्र. सहाय्यक समाज विकास अधिकारी श्री.राजेंद्र मोरे, समाजसेवक फोन -२५५०१२८४
२० कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्री.वैभव कडलख,महापालिका सहाय्य आयुक्त क्र.१ मो.९६८९९३११६२ श्री.प्रकाश वालगुडे,अधिक्षक, (आस्थापना विभाग. १)श्रीमती नंदा सोळंकी, उप अधिक्षक, २)श्री.सुनिल किल्जे
श्रीमती योगीता जायभाय, उप अधिक्षक(टेंडर स्कॅनिग, बायडिंग) श्री.श्रीकांत देशपांडे, वरिष्ठ लिपिक
श्रीमती मुळीक सुनंदा(रेकॉर्ड व स्टेशनरी) श्री.श्रीपाद कुलकर्णी, लिपिक टंकलेखक
१)श्रीमती देशपांडे हेमलता, अधिक्षक, २)श्रीमती मराठे संगिता, वरिष्ठ लिपिक संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्रीमती संजय काळे,(बाणेर बालेवाडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.दिपक आवटे,(संपूर्ण बावधन, पाषाण) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.प्रकाश कुरतडकर(औंध बोपोडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.कमलाकर काटकर,(संपूर्ण कोथरूड) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.बबलादी अमृत,(महमंदवाडी, चिंतामणनगर) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.चंद्रकांत तारू,(शिवाजीनगर १ व २, प्रभात रोड व एरंडवणा गावठाण) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.विजय शिंदे,(वारजे, कर्वेनगर) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राम आखाडे,(मुंढवा केशवनगर) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.प्रकाश कदम,(जे.पी.नगर,विश्रांतवाडी,विमानगर, संपूर्ण लोहगाव) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.विनोद पवार,(येरवडा भाग१,कळस) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.धोंडिबा भौरूले,(हडपसर,मगरपट्टा,माळवाडी, हडपसर पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.अरूण शिंदे,(संपूर्ण फुरसुंगी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.दत्तात्रय मेमाणे,(ससाणेनगर,विठ्ठलनगर,काळेपडळ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.निलेश पवार(साडेसतरानळी)
श्री.बळीराम झोंबाडे(उरूळी देवाची)
श्री.मोनिष बधे(संपूर्ण उत्तमनगर) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.ढाणक सुरेश, (धानोरी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.संजय राजगुरू(खराडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.गजानन नवघणे(वडगाव शेरी भाग १ व २) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्रीमती प्रज्ञा पोतदार, महापालिका सहाय्यक आयुक्त क्र.२ मो.७७२२००४५६७ श्री.प्रदीप रासकर,(बिबवेवाडी भाग १ व २,मार्केटयार्ड,गुलटेकडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राजकुमार कोंडे(रास्ता पेठ, नाना पेठ, सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.गिरिष बहिरट, (गुरूवार पेठ,शुक्रवार पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.सुहास महाजन,(सदाशिव पेठ,शनिवार पेठ,नारायण पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.सुभाष कांबळे,(बुधवार पेठ,रविवार पेठ,कसबा पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.कमलेश प्रधान(धायरी गाव,वडगाव बु.वडगाव खु.धायरी, हिंगणे खु.(जुनी हदद्) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.ढवळे राजेश, (सहकारनगर, पर्वती) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.ठिगळे मिलिंद, (भवानी पेठ, महात्मा फुले, गणेश पेठ,घोरपडे पेठ) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.सुभाष म कांबळे,(कोंढवा बु.येवलेवाडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राजेश पारधी, (सिव्हील लाईन १ व २, ताडीवाला रोड, बंडगार्डन रोड,कोरेगाव पार्क,कल्याणी नगर) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राम आखाडे,(बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.पांडूरंग अडसूळ,(संपूर्ण आंबेगाव बु.) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.शिवाजी कांबळे, (धनकवडी भाग १ व २, आंबेगाव खु. संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.मिलिंद चतुर्भूज(उंड्री नवीन गाव) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.केमसे आनंद,(कात्रज) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राजेश वाघचौरे(कोंढवा खु.वानवडी) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.सचिन बोडके(संपूर्ण आंबेगाव खु.) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.निंबाळकर पांडुरंग,अधिक्षक(संगणक) संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.प्रकाश वालगुडे,अधिक्षक, (आस्थापना विभाग). १)श्री.सचिन गुरव,लिपिक टंकलेखक, २)श्रीमती स्मिता बहिरट, लिपिक टंकलेखक
श्री.सुनिल किल्जे,(प्रशासकीय कामकाज) १)श्री.सचिन गुरव,लिपिक टंकलेखक, २)श्रीमती स्मिता बहिरट, लिपिक टंकलेखक
श्रीमती योगिता जायभाय(जीआयएस) १)श्री.विशाल ठोंबरे, वरिष्ठ लिपिक,२)श्री.सुहास गायकवाड, वरिष्ठ लिपिक
श्रीमती मुळीक सुनंदा (ऑडिट) श्री.आप्पा कुलकर्णी
श्री.मराळे जीवन (मोबाईल टॉवर,शासकीय मिळकती, माजी सैनिक) संबंधित सर्व विभागाचे पेठ निरिक्षक, पेठ लेखनिक,आकारणी व संगणक विभागाचे कनिष्ठ लेखनिक
श्री.राजेश कदम, अधिक्षक (दुबार मिळकती,कोर्ट केस) १)श्री.अडागळे अशोक, २)श्री. बोरीटकर पवन
२१ समाज कल्याण कार्यालय
२२ सुरक्षा विभाग श्री.नितिन केंजळे, सुरक्षा अधिकारी श्री.महेश कुमार वैद्य, वरिष्ठ लिपिक श्री.विघ्नहर शिंदे, लिपिक टंकलेखक
२३ दूरध्वनी विभाग श्री.राहूल प्रतापराव जगताप, माहिती व तंत्रज्ञान प्रमुख , मो.९६८९९३१०४२ श्री.बेंढारी ग.प., हेड टेलिफोन ऑपरेटर निरंक मो.९६०४८७१३१२
२४ मध्यवर्ती भांडार विभाग श्री.दिपक गंगाराम ठोंबरे, अधिक्षक,मो.९८२३७१०९६४ श्री.केदार संगमेश्वरकर, उप अधिक्षक श्री.अनिल सगर, वरिष्ठ लिपिक, फोन-२५५०११८२
२५ नगरसचिव कार्यालय श्रीमती योगिता भोसले, प्र.नगरसचिव श्री.महेश कड, ज्येठ समिती लेखनिक श्री.प्रतिक भोसले, लिपिक टंकलेखक फोन-२५५०१०३८,१०३९
२६ मंडई विभाग श्री.माधव केशव जगताप, मो.९६८९९३१४५७ श्री.बाळासाहेब बुधा साबळे, मो.९६८९९३१४१३ श्री.दत्तात्रय नागू शितकल, मो.९८३३३६३७५९ फोन-२४४५३३३७
२७ कोंडवाडा विभाग
२८ परिमंडळ क्र.१ श्री.राजेश निवृत्ती बनकर, कार्यकारी अभियंता, मो.९६८९९३११९७ श्री.दिलीप केशव घुले, अधिक्षक, मो.९६८९९३०१२४ श्री.अशोक गुलाब जाधव, वरिष्ठि लिपिक, मो.९८५०६६५०९१
२९ परिमंडळ क्र.२ श्री.जयंत काळे, उप अभियंता श्री.केदार वझे, शाखा अभियंता श्री.रजत बोबडे,कनिष्ठ अभियंता
डॉ.प्रमोद गायकवाड, प्र.प्रशासन अधिकारी श्री.श्रीकांत मगर, उप अधिक्षक श्री.मंगेश देवकर, वरिष्ठ लिपिक
श्री.परमेश्वर पवार, वरिष्ठ लिपिक
३० परिमंडळ क्र.३ श्री.संतोष तांदळे, कार्यकारी अभियंता, श्री.विजय बळवंत काशिद, कनिष्ठ अभियंता श्री.हेमंत मोरे, उप अभियंता
३१ परिमंडळ क्र.४ श्री.भारत मोहिते, मो.९६८९९३१०८९ (आस्थापना) श्री.गोरक्षनाथ गोफणे, मो.९८८१४०२१६६ श्री.अजय नाईक, मो.९८२२३२२७९८
श्री.दिलीप पावरा, मो.९६८९९३११९६ (स्थापत्य) श्री.शंकर उगले, मो.९६८९९३१८१२ श्री.पुष्पा जगताप,मो.९८२३४१४७३७
श्री.प्रदीप पाटील, मो.९६८९९३१७१६(विद्युत) श्री.मंगेश मिसाळ, मो.९६८९९८७४४७
३२ परिमंडळ क्र.५
स्थापत्य विभाग श्री.रविंद्र घोरपडे, उप अभियंता श्री.देवराम पंडित, कनिष्ठ अभियंता श्री.प्रतापसिंह ठाकूर, लिपिक टंकलेखक फोन-०२०-२५५०८०९२
विद्युत विभाग श्री.सतिश मानकामे, उप अभियंता श्री.ओंकार गोहाड,कनिष्ठ अभियंत
आस्थापना विभाग श्रीमती अस्मिता कुलकर्णी, उप अधिक्षक श्री.दत्तात्रय बाबर, वरिष्ठ लिपिक
३३ नगर रोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.प्रविण शिंदे, उप अभियंता श्री.दत्तात्रय जगताप, कनिष्ठ अभियंता श्री.सागर मैड, लिपिक टंकलेखक ०२०-२५५०९०००
श्रीमती श्रध्दा काथवटे,कनिष्ठ अभियंता
श्री.सुधीर अलूरकर, कनिष्ठ अभियंता
श्री.परशुराम चोपडे,कनिष्ठ अभियंता श्री.बापू साठे,लिपिक टंकलेखक
श्रीमती भाग्यश्री खंडारे, कनिष्ठ अभियंता
श्री.ज्ञानेश्वर लाखे,कनिष्ठ अभियंता श्री.विठ्ठल भोसले,लिपिक टंकलेखक
श्री.माधव बोबडे,कनिष्ठ अभियंता
आस्थापना विभाग श्री.हरिश्चंद्र कुसाळकर, प्र.प्रशासन अधिकारी श्री.अशोक सिरसाट, वरिष्ठ लिपिक श्री.जितेंद्र शिंदे,लिपिक टंकलेखक
श्रीमती शितल लंगडे,लिपिक टंकलेखक
श्रीमती अश्विनी गोसावी, लिपिक टंकलेखक
श्रीमती कुंदा माछरेकर, वरिष्ठ लिपिक श्री.अजित बेलोसे,लिपिक टंकलेखक
श्री.महेश इनामके, लिपिक टंकलेखक
श्री.विनायक काळे,लिपिक टंकलेखक
श्री.बापू साठे,लिपिक टंकलेखक
श्री.दत्तात्रय शेलार, लिपिक टंकलेखक
विद्युत विभाग श्री.सचिन दिवसे, उप अभियंता श्री.रोहन मुतुंगे, कनिष्ठ अभियंता श्री. महेश इनामके, लिपिक टंकलेखक
आरोग्य विभाग डॉ.विजय बडे, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी श्री.शंकर जगताप, विभागीय आरोग्य निरिक्षक श्री.मुकुंद घम,
श्री.अनिल डोळे,विभागीय आरोग्य निरिक्षक श्रीमती ललिता तमनर
श्री.सचिन गवळी
श्री.संदेश रोडे
श्री.हनुमंत सावळी
श्री.स्वप्नील कोठावळे
श्री.समीर खुळे
श्रीमती सुषमा मुंढे
वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री.गुरूस्वामी रंगाप्पा तुम्माले, प्र.सहाय्यक उद्यान अधिक्षक श्री.रमेश साळुंके, उद्यान निरिक्षक श्री.गणेश सालेगावकर, लिपिक टंकलेखक
अतिक्रमण विभाग श्री.अक्षय मोडवे, कनिष्ठ अभियंता श्री.सुभाष तळेकर, अतिक्रमण निरिक्षक श्री.सुभाष तळेकर, अतिक्रमण निरिक्षक
३४ येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.सुनिल पवार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७८६ श्री.चंद्रकांत गवळी, क.अभियंता, मो.८३०८८४१५०५(गवनि कोठी) श्री.राजेश अल्ले, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६२५४७१४१
श्रीमती वृषाली तायडे,क.अभियंता,मो.७४४७४७२१२५(भवन कोठी)
श्रीमती सायली सुर्यवंशी,क.अभियंता,मो.८३०८८४१५०२(ड्रेनेज कोठी)
श्रीमती सपना सहारे, क.अभियंता, मो.९६८९९३१०६४ (पथ कोठी)
श्री.पंकज दोंदे,क.अभियंता, मो.९१६७६७३७८५
श्री.शाहिदखाँ पठाण,९६८९९३८०६४
विद्युत विभाग श्री.सचिन दिवसे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१०२६ श्री.निलेश कालेकर,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८४८
आस्थापना विभाग श्री.हेमंत मांजगावकर, प्र.प्रशासन अधिकारी,मो.९९२३२९९६५० श्री.संतोष काटेवाल, उपअधिक्षक, मो.९६८९९३१४८९ श्री.नितिन नेवसे, वरिष्ठ लिपिक,मो.७७२०००९६८६
आकाश चिन्ह व परवाना विभाग श्री.एकनाथ घिगे, आकाशचिन्ह निरिक्षक,मो.९८२२५९२०७९
आरोग्य विभाग डॉ.माया लोहार, क्षे.वैद्यकीय अधिकारी,मो.९६८९९३१३५६ श्री.संजय घावटे,वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१३५६ श्री.संदिप पवार, मो.९६८९९३१५२७
श्री.मयुर मांढरे,मो.९६८९९३६७९५
श्री.मनोहर उभे,मो.९६८९९३१६९७
श्री.स्वप्नील कुताळ,मो.९६८९९३९६०२
श्री.अमोल म्हस्के,मो.९६०४८६३३३२
श्रीमती अर्चना सोनावणे,मो.८००७८३१०३२
श्री.जयवंत भांडवलकर,मो.९९२३४२७५०४
अतिक्रमण विभाग श्री.श्रीकांत गायकवाड, अतिक्रमण निरिक्षक,मो.९७६२८०१४३४ श्री.सुभाष जगताप,अतिक्रमण निरिक्षक,मो.९७६२८०१४३४ श्री.सुभाष जगताप,अतिक्रमण निरिक्षक,मो.९७६२८०१४३४
उद्यान विभाग श्री.शशिकांत बांबळे,सहा.उद्यान अधिक्षक,मो.९६८९९३००१८ श्री.राजेश चिवे, हॉर्टीकल्चर मिस्त्री,मो.८३०८८४१५२० श्री.राजेश चिवे, हॉर्टीकल्चर मिस्त्री,मो.८३०८८४१५२०
३५ ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.दिलीप काळे,उप अभियंता, (स्थापत्य), मो.९६८९९४९५२५ श्री.संदिप दिपके, कनिष्ठ अभियंता,मो.८६६९६२८६७० श्री.सल्लाउद्दीन शेख, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८६००२१६०८
विद्युत विभाग श्री.प्रशांत काथवटे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१४१०(विद्युत विभाग) श्रीमती भाग्यश्री चौघुले,कनिष्ठ अभियंता,मो.८६६९६२८६७०
आस्थापना विभाग श्री.ज्ञानदेव सुपे,प्रशासन अधिकारी, मो.९६८९९३१७१२ श्रीमती वंदना साळवे, उप अधिक्षक,मो.९६८९९३२१३१ श्री.कैलास कुंभार, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८२३१३७३८२
आरोग्य विभाग डॉ.रेखा गलांडे, विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३१९२९ श्री.सुनिल तंवर, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३०८८४ श्रीमती लक्ष्मी गवारी,आरोग्य निरिक्षक, मो.८३०८८४१३०१२
विवाह नोंदणी विभाग डॉ.रेखा गलांडे, विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३१९२९ डॉ.संदीप धेंडे, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी,मो.९६८९९३१७२६ श्री.प्रशांत चव्हाण, लिपिक टंकलेखक, मो.८३७९०६८३७८
कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्री.वैभव कडलख,महापालिका सहाय्य आयुक्त क्र.१ मो.९६८९९३११६२ श्री.राम अखाडे,उप अधिक्षक, मो.९६८९९३१३७० श्री.गणेश कदम, वरिष्ठ लिपिक,मो.७२१८३८४००७
झोनिपू विभाग श्री.दिलीप काळे,उप अभियंता, मो.९६८९९४९५२५ श्री.निखिल शेंडगे,आरोग्य निरिक्षक, मो.८३८००३४३४३
अतिक्रमण विभाग श्री.दिलीप काळे,उप अभियंता, मो.९६८९९४९५२५ श्री.अक्षय मोढवे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८६०८३११७२ श्री.राजू लोंढे, अतिक्रमण निरिक्षक, मो.८३०८४१०४१०
परवाना आकाशचिन्ह विभाग श्री.ज्ञानदेव सुपे,प्रशासन अधिकारी, मो.९६८९९३१७१२ श्री.अनिलकुमार मारकड, परवाना आकाशचिन्ह निरिक्षक, मो.९५५२५४५२९२ श्री.अजय लोंखडे, लिपिक टंकलेखक, मो.९८९००७०७१४
वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री.ज्ञानदेव सुपे,प्रशासन अधिकारी, मो.९६८९९३१७१२ श्री.गुरूस्वामी तुम्माले, सहाय्यक उद्यान अधिक्षक श्री.भरत गायकवाड, हॉटीकल्चरल मिस्त्री, मो.८३०८८४१५१६
३६ औंध बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय श्री.संजय आदिवंत, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६४६(स्थापत्य विभाग) श्री.हबीब अब्दुल रेहमान सय्यद, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७३९ श्री.गणेश भोयर, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३९४९१
श्री.प्रशांत काथवटे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१४१०(विद्युत विभाग) अशोक केदारी, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८६७ श्री.मधुकर कदम,सहाय्यक,मो.९६८९८८०४७
श्रीमती यमुना करवंदे, प्रशासन अधिकारी,मो.९८५०६०२२२५,(आस्थापना विभाग) श्रीमती उज्वला फडके,उप अधिक्षक,मो.८३०८२६१९९४ श्री.महेश बेंद्रे, वरिष्ठ लिपिक,
श्री.संतोष मुळे, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३८८०९,(आरोग्य विभाग) श्री.विजय भोईर, विभागीय आरो्ग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३११५७ श्री.जालिंदर चांदगुडे,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३०५८६
श्री.संजय आदिवंत, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६४६, (परवाना व आकाश चिन्ह विभाग श्रीमती उज्वला फडके,उप अधिक्षक,मो.८३०८२६१९९४ १)श्री.राजेश खडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६०५ २) श्री.सुहास कुलकर्णी, लिपिक टंकलेखक,मो.८८८८३२८१३५
१)श्रीमती यमुना करवंदे, प्रशासन अधिकारी,मो.९८५०६०२२२५, (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) २)श्रीमती उज्वला फडके,उप अधिक्षक,मो.८३०८२६१९९४(नाव हस्तांतरण विभाग) श्रीमती रोहिणी कोंढावळे,वरिष्ठ लिपिक,मो.९९२२०८०२६७ श्री.सुभाष हंडाळ, लिपिक टंकलेखक, मो.९९२२४४३२४४
श्री.संजय आदिवंत, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६४६, (अतिक्रमण विभाग) श्री.नारायण साबळे, क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक श्री.उमेश नरूले,अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१८६०
श्री.संजय आदिवंत, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६४६, (झोपडपट्टी निर्मुलन व पूनर्वसन विभाग) श्री.हबीब अब्दुल रेहमान सय्यद, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७३९ श्री.निलेश बाराथे,लिपिक टंकलेखक,मो.९६८९९३९९८७
३७ शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय प्रशासन विभाग श्रीमती आशा राऊत, वृक्ष अधिकारी श्री.गुरूस्वामी तुम्माले, सहाय्यक उद्यान अधिक्षक श्री.धनंजय त्रिंबक सोनुने, हॉलटीकल्चर मिस्त्री
श्री.विलास दादासाहेब जगताप, प्रशासन अधिकारी श्री.सुधाकर अमृतराव साळुंके,उप अधिक्षक श्रीमती वाघमारे सुनिता,कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती आरती शेटये,कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती वर्षा तनपुरे, कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती प्रियांका साठे, कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती किर्ती बाळसराफ, कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती स्मिता जोगळेकर, कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती अनिता आंबेकर,कनिष्ठ लिपिक
श्री.पंकज धायगावे, वरिष्ठ लिपिक
श्री.दीपक घाडगे, वरिष्ठ लिपिक
श्री.धनराज वाल्मिकी, वरिष्ठ लिपिक
श्रीमती शीतल बनछोड,वरिष्ठ लिपिक
स्थापत्य विभाग श्रीमती संगिता प्रविण देसडला, उप अभियंता(प्रभाग क्र.७) श्री.सागर सपकाळ, कनिष्ठ अभियंता श्री.दत्तात्रय सदाशिव वांजळे, कनिष्ठ लिपिक
श्री.सुनिल भोंगळे, उप अभियंता (प्रभाग क्र.१४) श्री.किरण देसले,कनिष्ठ अभियंता
श्रीमती शीतल कडू,कनिष्ठ अभियंता
श्रीमती वंदना गवारी, कनिष्ठ अभियंता
श्री.अभिजीत टेंभूर्णे, कनिष्ठ अभियंता
आरोग्य विभाग डॉ.संतोष मुळे, वैद्यकीय अधिकारी तथा क्षेत्रिय अधिकारी परिमंडळ-२ श्री.इमामुद्दीन इनामदार,वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक(प्रभाग-७) श्रीमती कविता सिसोलेकर, आरोग्य निरिक्षक
श्री.सुनिल कांबळे,वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक (प्रभाग-१४) श्रीमती निलिमा काकडे, आरोग्य निरिक्षक
श्री.शिवाजी नलावडे, आरोग्य निरिक्षक
श्री.लक्ष्मण चौधरी, आरोग्य निरिक्षक
श्री.शाम माने, आरोग्य निरिक्षक
श्री.तुषार राऊत, आरोग्य निरिक्षक
श्री.शिवाजी गायकवाड, आरोग्य निरिक्षक
श्री.लक्ष्मीकांत कुलकर्णी, आरोग्य निरिक्षक
श्री.किरण मांडेकर, आरोग्य निरिक्षक
अतिक्रमण विभाग श्री.नारायण साबळे,क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक श्री.सचिन उतळे, अतिक्रमण निरिक्षक श्री.अजिंक्य कचरे, सहा.अतिक्रमण निरिक्षक
श्री.मंगेश तळपे,सहा.अतिक्रमण निरिक्षक
विद्युत विभाग श्री.प्रशांत काटवटे,उप अभियंता श्री.मुरमुरे विनोद, कनिष्ठ अभियंता …………………..
विवाह नोंदणी विभाग डॉ.संतोष मुळे, वैद्यकीय अधिकारी परिमंडळ-२ श्री.सुधाकर अमृतराव साळुंके,उप अधिक्षक श्री.जीवन भानगिरे, कनिष्ठ लिपिक
झोनिपू(गवनि) विभाग श्रीमती संगिता प्रविण देसडला, उप अभियंता(प्रभाग क्र.७) श्री.अभिजीत टेंभूर्णे, कनिष्ठ अभियंता श्री.प्रशांत परदेशी, कनिष्ठ लिपिक
श्री.सुनिल भोंगळे, उप अभियंता (प्रभाग क्र.१४)
परवाना व आकाश चिन्ह विभाग श्री.विलास दादासाहेब जगताप, प्रशासन अधिकारी श्री.सुधाकर अमृतराव साळुंके,उप अधिक्षक श्री.मिलिंद काळोखे,कनिष्ठ लिपिक
३८ कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय श्री.प्रफुल्ल कुलकर्णी,उप अभियंता(स्थापत्य) मो.९६८९९३१६५३ संबंधित कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य/विद्युत) श्री.प्रकाश धुमाळ,लिपिक टंकलेखक, मो.८८०५३९१४१०
श्रीमती नलिनी सुर्यवंशी, अधिक्षक(आस्थापना), (परवाना आकाशचिन्ह),मो.९९२११०४३८५ श्रीमती गिता गावित, उप अधिक्षक(आस्थापना)मो.९०७५०१६३७२ श्रीमती नेहा मोरे,वरिष्ठ लिपिक(आस्थापना)मो.९७६७४४०८७३
श्री.संतोष गोंधळेकर,परवाना निरिक्षक, मो.९८२३५२८७०५
डॉ.अंजली टिळेकर, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी,(आरोग्य व घनकचरा विभाग) मो.७३५००२००१० श्री.राम सोनवणे, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१६२० संबंधित आरोग्य निरिक्षक
३९ धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.कन्हैयालाल लाखांनी, उप अभियंता,मो.९६८९९३१३९४ श्री.राऊत चंद्रकांत लक्ष्मण, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३६४७५ श्री.शरद विठ्ठल भुसारी, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६७६६५११९
श्री.विजयकुमार वाघमोडे, उप अभियंता,मो.७०५७९०६७८९ श्री.परदेशी अजय धनराज, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८०२
श्री.ढगे गणेश बाळासाहेब, कनिष्ठ अभियंता,मो.९५४५४१६११६
श्री.साबळे निखिल लक्ष्मण, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३६९७५
श्री.गिते गणेश राजेंद्र, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३७४८४
स्थापत्य विभाग(विद्युत) श्रीमती आरती नाथी उप अभियंता, मो.९६८९९३१८६३ श्री.रजत बोबडे, शाखा अभियंता, मो.८७८८३११९१७ श्री.शरद विठ्ठल भुसारी, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६७६६५११९
आरोग्य विभाग डॉ.दिपक पखाले,विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३१५३१ श्री.नरेंद्र मधुकर भालेराव, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१०५४ श्री.शांताराम खंडू सोनवणे, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३५८२७
श्री.राजू दुल्लम, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१५७८ श्री.एकनाथ आबु माने, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३५२९०
श्री.दिनेश अशोक सोनवणे, आरोग्य निरिक्षक, मो.९९२३५०५७१४
श्रीमती भारती जगदिश कोठाले, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१६८०
श्री.धनाजी पांडुरंग नवले, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१११९
श्रीमती प्रियांका पांडुरंग कंक, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१२०७
श्री.अब्दुल करिम मुजावर, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६५७९८२८२४
श्री.अमोल सुनिल लांडगे, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३९५२६
श्री.प्रमोद रामचंद्र ढसाळ,आरोग्य निरिक्षक, मो.९४०५८४५४५९
श्री.नितिन रघुनाथ राजगुरू, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३२६६४
झोनिपू विभाग श्री.कन्हैयालाल लाखांनी, उप अभियंता,मो.९६८९९३१३९४ श्री.राऊत चंद्रकांत लक्ष्मण, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३६४७५ श्री.राहूल शिरगिरे, लिपिक टंकलेखक, मो.९९७५९८५१७६
श्री.विजयकुमार वाघमोडे, उप अभियंता,मो.७०५७९०६७८९ श्री.परदेशी अजय धनराज, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८०२
श्री.ढगे गणेश बाळासाहेब, कनिष्ठ अभियंता,मो.९५४५४१६११६
श्री.साबळे निखिल लक्ष्मण, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३६९७५
श्री.गिते गणेश राजेंद्र, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३७४८४
आस्थापना विभाग श्री.राहूल चंद्रकांत गायकवाड, प्र.प्रशासन अधिकारी, मो.९८२२००१६५२ श्री.वेताळ बच्चू धोत्रे, वरिष्ठ लिपिक, मो.९६८९९३१००५ श्री.भाऊ गोंविद गोगावेले,लिपिक टंकलेखक,मो.९१५८००१३७४
श्रीमती मंजूळा प्रकाश गमिनी, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८८१९०४०४६ श्री.करण किशोर धायमुक्ते, लिपिक टंकलेखक, मो.९०७५७२६२१७
श्री.विशाल लिभोंरे, लिपिक टंकलेखक,मो.९८३४९७२९९८
श्रीमती सोनाली अनिल देशमुख,लिपिक टंकलेखक,मो.९९७५६९११२०
श्री.मनोज धर्मा चव्हाण,लिपिक टंकलेखक,मो.९११९५८९५७१
स्टोअर, जनगणना, रेकार्ड विभाग श्री.वेताळ बच्चू धोत्रे,प्र.अधिक्षक,मो.९६८९९३१००५ श्रीमती मंजूळा प्रकाश गमिनी, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८८१९०४०४६ श्री.संग्राम बबन कामठे,लिपिक टंकलेखक,मो.९८२२८१४४१२
श्री.बाळू मारूती मांडेकर, लिपिक टंकलेखक, मो.९०७५६५८९५१
आकाश चिन्ह परवाना विभाग श्री.विजयकुमार बाघमोडे, उप अभियंता, मो.७०५७९०६७८९ श्री.सचिन विठ्ठलराव खेडकर,परवाना आकाश चिन्ह निरिक्षक,मो.९८५०६८०३८४ श्री.विशाल बाळासाहेब ताठे, लिपिक टंकलेखक, मो.९९२२२२२४५९
वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्रीमती स्नेहल हरपळे,प्र.सहाय्यक उद्यान अधिक्षक,मो.९६८९९३००२४ श्री.कडूबा गणपत निकाळजे,हॉ.मिस्त्री, मो.८३०८८४१५२८ श्री.कडूबा गणपत निकाळजे,हॉ.मिस्त्री, मो.८३०८८४१५२८
अतिक्रमण विभाग श्री.कन्हैयालाल लाखांनी, उप अभियंता,मो.९६८९९३१३९४ श्री.संजय दत्तात्रय कुंभार,क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१९८९ श्री.संजय दत्तात्रय कुंभार,क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१९८९
श्री.विजयकुमार वाघमोडे, उप अभियंता,मो.७०५७९०६७८९
विवाह नोंदणी विभाग श्री.दीपक पखाले,विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३१५३१ श्री.राजू दुल्लम, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१५७८ श्री.अनिश राजू मुलतानी, लिपिक टंकलेखक,मो.९८२२३८६४९७
४० सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.संभाजी बापू खोत, उप अभियंता, मो.९६८९९३१०५९ श्री.विजय शामराव पाटील, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१०३२ श्री.सुनिल ओव्हाळ,वरिष्ठ लिपिक, मो.९८२२००१४४५
श्री.रमेश पाटोळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३७५४१
श्री.सुरज पवार, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९००९९६६
श्री.महेंद्र बहिरम,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८२७
श्रीमती नकुसा ढोले, कनिष्ठ अभियंता, मो.९०७५७४१२४६
विद्युत विभाग श्रीमती आरती नाथी, उप अभियंता,मो.९६८९९३१८६३ श्री.सुर्यभान जावध, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३११७३
आस्थापना विभाग श्री.नितिन रामचंद्र महाजन, अधिक्षक,मो.९७६६७४०२०९ श्री.राजेंद्र संभाजीराव काळे,उप अधिक्षक, मो.९८२३५५७००५ श्री.विकास एकनाथ निवंगुणे, वरिष्ठ लिपिक, मो.८७६६८५२७७८
आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग डॉ.दिपक पखाले,वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३१५३१ श्री.चंद्रकांत लाड, विभागीय आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१४६८
श्री.संदिप खेराडे, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९००७४६
श्रीमती प्रियांजली पवार, आरोग्य निरिक्षक, मो.नं.९६८९९३१९३४
श्री.अजय गजधाने,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३०८७३
श्री.संतोष भाईक,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३०८७३
श्री.सुपनार आशिष, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१७५८
श्री.कुणाल मते,आरोग्य निरिक्षक,मो.९५२७८१८७९२
श्री.निसार शेख, आरोग्य निरिक्षक,मो.८०८७५८७३२८
श्री.केतन निकम, आरोग्य निरिक्षक,मो.९९२३६९३९००
श्री.पंकज वैराट,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१०३७
अतिक्रमण विभाग श्री.डी. आर. लंघे, विभागीय अतिक्रमण अधिकारी, मो.९६८९९३१२०२ श्री.धम्मानंद गायकवाड, सहा.अतिक्रमण निरिक्षक, मो.७७२२००७५८५ श्री.संजय कुंभार, क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१९८९
वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्रीमती स्नेहल हरपळे, सहा.उद्यान अधिक्षक, मो.९६८९९३००२४ श्री.बाळासाहेब एम.चव्हाण, हर्टिकल्चर मिस्त्री, मो.८३०८८४१५२३
४१ वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री.उमाकांत डिग्गीकर, उप अभियंता,(स्थापत्य) श्री.राजेश फटाले, कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे, लिपिक टंकलेखक(निविदा कक्ष)
श्री.रजनीकांत मुलतानी, लिपिक टंकलेखक(पथ, ड्रेनेज)
श्रीमती दिपाली तिकोणे, कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे लिपिक टंकलेखक,(निविदा कक्ष)
श्री.रजनीकांत मुलतानी, लिपिक टंकलेखक(भवन)
श्री.मिलींद राऊत, लिपिक टंकलेखक(गवनि)
श्रीमती रूपाली ढगे, कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे, लिपिक टंकलेखक (निविदा कक्ष)
श्री.रजनीकांत मुलतानी, लिपिक टंकलेखक(पथ,भवन)
श्री.विजय काशीद, कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य)(विकेद्रित कामे) श्री.विज्ञान गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे, लिपिक टंकलेखक (निविदा कक्ष)
श्री.रूपेश साळुंके, लिपिक टंकलेखक(ड्रेनेज)
श्री.मिलींद राऊत, लिपिक टंकलेखक(गवनि)
श्री.रामदास आढारी, कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे लिपिक टंकलेखक,(निविदा कक्ष)
श्री.रूपेश साळुंके, लिपिक टंकलेखक(पथ,भवन)
श्री.अमोल सोळंकी,कनिष्ठ अभियंता श्री.श्रीपाद चांदणे लिपिक टंकलेखक,(निविदा कक्ष)
श्री.रूपेश साळुंके, लिपिक टंकलेखक(पथ,भवन)
श्री.मिलींद राऊत, लिपिक टंकलेखक(गवनि)
श्रीमती आरती नाथी, उप अभियंता(विद्युत) श्री.जयदीप अडसूळ, कनिष्ठ अभियंता श्री.सुनील निकम,वीजतंत्री(विद्युत)
श्री.दिपक पखाले, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी श्री.खिरीड गणेश, विभागीय आरोग्य निरिक्षक श्री.अतिष बोर्डे,आरोग्य निरिक्षक(एरंडवणे, हॅप्पी कॉलनी, ताथवडे उद्यान
श्री.राहूल शेळके,आरोग्य निरिक्षक(एस एन डी टी, दिनानाथ मंगेशकर)
श्रीमती गौधमी कोडम, लिपिक टंकलेखक(घनकचरा व्यवस्थापन)
श्री.मधुकर कारकुड, विभागीय निरिक्षक श्री.राजेश आहेर, आरोग्य निरिक्षक(जलशुध्दीकरण, स्त्री शिक्षण संस्था)
श्री.ऋतूराज दिक्षित,आरोग्य निरिक्षक,(दिगंबरवाडी)
श्री.सचिन सावंत, आरोग्य निरिक्षक(वारजे माळवडी)
श्री.सचिन सावंत, आरोग्य निरिक्षक(उत्तमनगर)
श्री.किरण जाधव, आरोग्य निरिक्षक(शिवणे)
श्रीमती गौधमी कोडम, लिपिक टंकलेखक(घनकचरा व्यवस्थापन)
श्री.गणेश वालेकर, लिपिक टंकलेखक श्री.गणेश वालेकर, लिपिक टंकलेखक(विवाहनोंदणी)
श्रीमती स्नेहल हरपळे, सहाय्यक उद्यान अधिक्षक श्री.विलास आटोळे, हॉर्टीकल्चर मिस्त्री श्री.धर्मराज आंग्रे, लिपिक टंकलेखक(वृक्ष प्राधिकरण)
श्री.महेश खांडरे, अधीक्षक श्री.अशोक भवारी, उप अधिक्षक श्री.संतोष कुंभार, लिपिक टंकलेखक(आकाशचिन्ह व परवानी)
श्री.सागर जगताप,वरिष्ठ लिपिक(ऑडीट)
श्रीमती अनिता हक्के,वरिष्ठ लिपिक(वेतन विल,निवृत्ती वेतन)
श्री.अंबादास दंगाने, वरिष्ठ लिपिक(भांडार, रेकॉर्ड विभाग,प्रभाग समिती)
श्री.सुरेश शिंदे, वरिष्ठ लिपिक(जन्म मृत्यूचे दाखले
श्री.श्रीपाद चांदणे, लिपिक टंकलेखक(गणक,लॉकिंग,खर्ची, बोट खत)
श्री.शैलेंद्र सोनावणे, वरिष्ठ लिपिक(आवक जावक बारनिशी
श्री.दत्तात्रय लंघे, विभागाय निरिक्षक श्री.संजय कुंभार, क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक श्री.महेश मारणे, अतिक्रमण निरिक्षक(अतिक्रमण)
४२ हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.विक्रम लहाने,उप अभियंता,मो.९६२३३९१९६८ श्री.अन्वर मुल्ला,क.अभियंता, मो.९६२३३९११४३ श्री.अक्षय जवळकर,लिपिक टंकलेखक, मो.९०१११४११४०
श्रीमती संगिता पाटील,उप अभियंता,मो.९६८९९३११४६ श्री.शैलेंद्र काथवटे,क.अभियंता, मो.९६८९९३१८२५
श्री.श्रीधर पांडूळे,क.अभियंता, मो.८९७५२५८१८१
श्री.अभय शिंदे, क.अभियंता, मो.९६८९९३१६१४
श्री.चिंतामणी दळवी,क.अभियंता,मो.९६८९९३१८८३
श्रीमती माधुरी पवार, क.अभियंता,मो.९४२०४९३७६०
विद्युत विभाग श्री.प्रदीप पाटील, उप अभियंता,मो.९६८९९३१७१६ श्री.सोमनाथ आवळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६९४
आस्थापना विभाग श्री.प्रदीप भुजबळ,उप अधिक्षक,मो.९९२३२०३५०३ श्री.नितिन पिसाळ,वरिष्ठ लिपिक,मो.९८५०१६७८०३
गवनि विभाग श्री.विक्रम लहाने,उप अभियंता,मो.९६२३३९१९६८ श्री.पंडीत शेळके,वरिष्ठ लिपिक,मो.७४९८६४५३५० श्रीमती जयश्री आडूळकर, लिपिक टंकलेखक
कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्रीमती मंगला करडिले,अधिक्षक,मो.८३२९२६७७६२ श्रीमती प्रमिला पाटोळे, वरिष्ठ लिपिक, मो.८८३०६६१६०८ श्री.विनोद आंबेकर, लिपिक टंकलेखक
श्री.विश्वजीत खटावकर,लिपिक टंकलेखक
आरोग्य विभाग डॉ.स्नेहल काळे,वैद्यकीय अधिकारी,मो.९९७०९४२८७८ श्री.संजय धनवट, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६२३३३१८७९ श्री.सचिन लडकत,आरोग्य निरिक्षक
श्री.राजेंद वायदंडे,आरोग्य निरिक्षक
श्री.नितिन कांबळे, आरोग्य निरिक्षक
श्री.सादिक शेख, आरोग्य निरिक्षक
श्री.इसाक शेख,आरोग्य निरिक्षक
श्री.राजेश दरेकर, आरोग्य निरिक्षक
श्री.अमर शेरे, आरोग्य निरिक्षक
श्री.जनार्दन जाधव,आरोग्य निरिक्षक
श्री.वसंत ससाणे,आरोग्य निरिक्षक
श्री.नवनाथ शेलार, आरोग्य निरिक्षक
श्रीमती भारती टिळेकर, आरोग्य निरिक्षक
श्रीमती वैशाली कटके, आरोग्य निरिक्षक
अतिक्रमण विभाग श्री.विक्रम लहाने,उप अभियंता,मो.९६२३३९१९६८ श्री.गणेश तारू,अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१६६९ श्री.गणेश तारू,अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१६६९
श्रीमती संगिता पाटील,उप अभियंता,मो.९६८९९३११४६
आकाश चिन्ह व परवाना विभाग श्रीमती मंगला करडिले,अधिक्षक,मो.८३२९२६७७६२ श्री.प्रदीप भुजबळ,उप अधिक्षक,मो.९९२३२०३५०३ श्री.मोगलअप्पा धनगर,आकाशचिन्ह परवाना निरिक्षक
वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री.रत्नाकर करडे,प्र.सहा.उद्यान अधिक्षक,मो.९६८९९३८५२३ श्री.ज्ञानोबा बालवडकर,हॉर्टीकल मिस्त्री,मो.८३०८८४१५१४ श्री.ज्ञानोबा बालवडकर,हॉर्टीकल मिस्त्री
४३ वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग/झोनिपू विभाग श्री.कुंजन जाधव, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८७३ श्री.मकरंद वाडेकर, शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१२०९ श्री.सादीक शेख, लिपिक टंकलेखक, स्थापत्य विभाग
श्री.सुनिल मुळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६२६
श्री.सुनिल राठोड, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८०३
श्री.वासुदेव कुरबेट, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१९१४ श्री.उमेश इंदापूरकर, लिपिक टंकलेखक, झोनिपू विभाग
श्री.चैतन्य दिक्षीत, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७०१
श्री.विश्वजीत कारखानीस, कनिष्ठ अभियंता, मो.९७६४४९०९८०
विद्युत विभाग श्री.प्रदीप पाटील, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७१६ श्री.मंगेश मिसाळ, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९८७४४७ श्री.सादीक शेख, लिपिक टंकलेखक, विद्युत विभाग
आस्थापना विभाग श्री.पांडुरंग लोहकरे, प्र.अधिक्षक,मो.९८२२३०७२६० श्री.जीवन जाधव,प्र.उप अधिक्षक, मो.९८२२९७०६४३ श्रीमती तेजस्विनी गदादे, लिपिक टंकलेखक
कोंढवा संपर्क कार्यालय श्री.पांडुरंग लोहकरे, प्र.अधिक्षक,मो.९८२२३०७२६० श्री.जीवन जाधव,प्र.उप अधिक्षक, मो.९८२२९७०६४३ श्री.संजय कोंडे, वरिष्ठ लिपिक
श्री.उमेश घुले, वरिष्ठ लिपिक
आरोग्य विभाग श्री.दिनेश बेंडे, क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी,मो.९६८९९३१०८४ श्री.दिलावर आवटी, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१४०० संबंधित सर्व आरोग्य निरिक्षक
विवाह नोंदणी विभाग श्री.मुनीर सय्यद, वरिष्ठ लिपिक, मो.९६८९९०४८८३ श्री.सुभाष शिंदे, लिपिक टंकलेखक, मो.९९२१०१९७६२
अतिक्रमण विभाग श्री.सुहास ढोकळे,विभागीय अतिक्रमण निरिक्षक श्री.शाम अवघडे,अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१६८६ श्री.दशरथ दळवी,लिपिक टंकलेखक, मो.८३०८८४१५७५
आकाश चिन्ह व परवाना विभाग श्री.पांडुरंग लोहकरे, प्र.अधिक्षक,मो.९८२२३०७२६० श्री.संतोष घुले, आकाशचिन्ह व परवाना निरिक्षक,मो.८३७८०९१८७९ श्री.रमेश बिरदवडे,लिपिक टंकलेखक, मो.७०२८४६९५८२
कर संकलन विभाग, टि.ए.टी.व जन्ममृत्यू विभाग श्री.पांडुरंग लोहकरे, प्र.अधिक्षक,मो.९८२२३०७२६० श्री.जीवन जाधव,प्र.उप अधिक्षक, मो.९८२२९७०६४३ श्री.निलेशकुमार गोसावी, लि.टंकलेखक,मो.९६८९९३६४१२
४४ कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.तानाजी नराळे, महा.सहा.आयुक्त, मो.९४२०६१०९७० श्री.अशोक महाजन, उप अधिक्षक,मो.९६८९९३१२६५ श्रीमती रेश्मा हरके, लिपिक टंकलेखक,मो.९६८९९०१०२३
४५ कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय
स्थापत्य विभाग श्री.काशिनाथ गांगुर्डे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७४८ श्री.उमेश गोडगे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३८२४६ श्री.सोमनाथ कसबे, लिपिक टंकलेखक, मो.९८२३६७१२१२
श्री.योगेश देवकर, उप अभियंता,मो.९६८९९३१६१७ श्री.अमित शेटे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८०१ श्री.निखिल थोरवे, लिपिक टंकलेखक, मो.७२७६३३८६६८
श्री.अजय फाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९५०४२२ श्री.योगेश चोरघे,लिपिक टंकलेखक, मो.७३५००२४११७
श्री.संदिप राजुरकर, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३९६०६
विद्युत विभाग श्री.सतिश मानकामे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८३ श्री.प्रल्हाद पवार, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३७६९७ श्री.सोमनाथ कांबळे,लिपिक टंकलेखक, मो.९८२३६७१२१२
श्री.निखिल थोरवे, लिपिक टंकलेखक, मो.७२७६३३८६६८
श्री.योगेश चोरघे,लिपिक टंकलेखक, मो.७३५००२४११७
आस्थापना विभाग श्री.हनुमंत इंगळे,उप अधिक्षक, मो.९८८१९०१९७२ श्री.सारंग गायकवाड,वरिष्ठ लिपिक, मो.९७३०७०५०२० श्रीमती वंदना कोळेकर,लिपिक टंकलेखक,मो.९७६३६७४७७८
श्रीमती शोभा बारी, लिपिक टंकलेखक, मो.८८०५९८९९८०
श्रीमती अस्मिता डोरले, लिपिक टंकलेखक, मो.९५५२५२०९२८
श्रीमती अलका गुरसाळे,लिपिक टंकलेखक,मो.७७४४९२३३८९
श्रीमती मंगल मानकामे,लिपिक टंकलेखक,मो.८३९०४९६०९२
श्री.रविंद्र टाकळे,लिपिक टंकलेखक,मो.७७२२०३२७३६
आरोग्य विभाग, विवाह नोंदणी डॉ.राजेश दिघे, विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, मो.९६८९९३७६३८ श्रीमती निता भारती, लिपिक टंकलेखक, मो.९८६०४८०९१४ श्रीमती निता भारती, लिपिक टंकलेखक, मो.९८६०४८०९१४
आरोग्य विभाग, घनकचरा विभाग डॉ.गोपाळ उजवणकर, वैद्यकीय अधिकारी, मो.८४२१९४८४९५ श्री.सुनिल मोहिते, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१३९९ श्री.विनय थोपटे,आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१६९५
श्री.श्रीकृष्ण अवघडे, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३०५५२ श्री.नंदकुमार महांगरे,आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३५२८४
श्री.अशोक बंडगर, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१७०५ श्री.संजय तेरेकर, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३८९२२
श्री.किशोर थोरात,आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३७२३२
श्री.अमित घाग,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१९०४
श्रीमती अर्चना कदम, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१८३४
श्री.श्रीकृष्णा अवघडे, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३०५५२
आकाशचिन्ह विभाग श्री.विजय कुमावत, कनिष्ठ अभियंता,मो.९८५०६६४११६ श्री.सुनिल कंधारे,उप अधिक्षक,मो.९८५०८८८०८१
अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम विभाग श्री.डी.एस ढोकले, विभागीय अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१८९२ श्री.नारायण साबळे,क्षेत्रिय अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१२०१ श्री.भिमाजी शिंदे, अतिक्रमण निरिक्षक, मो.९६८९९३१७५०
झोनिपू/स्थापत्य विभाग श्री.काशिनाथ गांगुर्डे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७४८ श्री.कामेश क्षीरसारग,वसाहत अधिकारी, मो.९५५२८४९५६५ श्री.राहूल माने, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६४४६६५१७
श्री.योगेश देवकर, उप अभियंता,मो.९६८९९३१६१७
वृक्षप्राधिकरण विभाग श्रीमती श्रृती नाक्षीरकर, प्र.सहाय्यक उद्यान अधिक्षक श्री.प्रकाश पंडीत, हॉल्टीकल्चर मिस्त्री, मो.८३०८८४१५२२ श्रीमती मोसिन शेख, लिपिक टंकलेखक, मो.८२३७२०५९८३
४६ भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय
आरोग्य विभाग डॉ.सारंग कालेकर, वैद्यकीय अधिकारी, मो.९८९०६०९४३२ श्री.सय्यद मुख्तार, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, ९६८९९३१७१८ श्री.मुजावर निसार,आरोग्य निरिक्षक
श्री.संतोष कदम,आरोग्य निरिक्षक
श्री.चंदेले मोहन,आरोग्य निरिक्षक
श्री.साळुंखे संजय,आरोग्य निरिक्षक
श्री. चव्हाण निलेश,आरोग्य निरिक्षक
श्री. साळवे जगदिश,आरोग्य निरिक्षक
स्थापत्य विभाग श्री.बाळासाहेब अप्पा टुले, उप अभियंता,मो.९६८९९३१६३९ श्री.राहूल तिखे, शाखा अभियंता, श्री.मच्छिद्र बच्छाव, कनिष्ठ अभियंता
श्री.शिवाजी गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता
श्री.संजयकुमार शिंदे,कनिष्ठ अभियंता
श्री.ज्ञानेश्वर सोनवलकर,कनिष्ठ अभियंता
गवनि विभाग श्री.महेंद्र बच्छाव, कनिष्ठ अभियंता श्री.तुषार धनकवडे, लिपिक टंकलेखक
आस्थापना विभाग श्री.महाडिक भास्कर श्रीपती, अधिक्षक, मो.९९२३८३१६१६ श्री.रफिक अब्दुलरहेमान मन्यार, उप अधिक्षक,मो.७३७८६५९५९५ श्री.अजय विश्राम पाटील, वरिष्ठ लिपिक
४७ बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.अनिल सोनवणे,प्र.महापालिका सहाय्यक आयुक्त मो.९६८९९३१७८५
स्थापत्य विभाग श्री.मु.म. शेख, उप अभियंता, मो.९१७५८४४१३१ श्री.हनुमान खलाटे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३१८८४
श्री.राजेंद्र नगरे,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१४०४
श्री.पंकज आंबे,कनिष्ठ अभियंता,मो.९७६५३८८५०७
श्री.अजय खामकर,कनिष्ठ अभियंता,मो.८०८७६०३७५९
श्रीमती प्रज्ञा कोडापे,कनिष्ठ अभियंता,९७६६२२०२९२
श्री.विश्वनाथ बोटे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६३७१७५८४५
विद्युत विभाग श्री.अभिजीत साठे,उप अभियंता,मो.९६८९९३१४४८ श्रीमती संगिता ढगे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३११०४
आरोग्य विभाग श्री.विक्रम काथवटे,वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३१३०३ श्री. ठकार सुजय, आरोग्य निरिक्षक, मो.९९६०७२६१११
श्री.चंद्रकांत लाड,वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१४६८ श्री.बाठे राहूल, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३१४६८
श्री.महेश जाधव, आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३३९३१
श्री.श्रीधर कांबळे,आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३०११०
श्री.शब्बीर शेख, आरोग्य निरिक्षक, मो.९७३०४४७२५०
श्री.विनोद साबळे,आरोग्य निरिक्षक,मो.९६८९९३७६४३
श्री.रोहिदास डिंबळे, आरोग्य निरिक्षक, मो.९६८९९३७६४३
श्री.सचिन पवार,आरोग्य निरिक्षक,मो.९९२३३४७८७८
आस्थापना विभाग श्री.दिलीप ओतारी, अधिक्षक,मो.९८२३०५१९६७ श्रीमती मेघा राऊत,अतिक्रमण निरिक्षक,मो.९६८९९३१५४८
श्री.बब्रुवान सातपुते,उप अधिक्षक, मो.९८२३४१७२७६ श्री.सचिन खेडकर,आकाशचिन्ह व परवाना निरिक्षक, मो.९८२२६०७६०७
४८ सांस्कृतिक केंद्र विभाग श्री.सुनिल मारूती मते,मो.९८२२५९५९१० श्री.मधुकर मुंडलिक , मो.९७६३९१८५८६, श्री.सैय्यद अ.वाहिद
श्री.बाळू गायकवाड, मो.९८५०७१३८६० श्री.प्रतिक दोडके
श्री.सुनिल घुले, मो.९८२२४५३९९९ श्री.संतोष डूबे
श्री.रोहित जगताप, मो.९१३००१६१७३ श्री.बाळू गायकवाड
श्री.पोपट मोरे, मो.९०९६९८४६७५ श्री.महेश जगताप
श्री.महेश जगताप, मो.९०२१४२१०६४ श्री.रोहित जगताप
श्री.राजेश शिंगाडे, मो.९६८९९२४१२०
श्री.गणेश दुगाणे, मो.९८२२४४३२३२
४९ सांस्कृतिक केंद्र विभाग श्री.सुनिल मारूती मते, मो.९८२२५९५९१०
५० क्रिडा विभाग श्रीमती रंजना गगे, क्रीडा अधिकारी श्रीमती किशोरी शिंदे, महा.सहा.आयुक्त (क्रीडा) श्रीमती मिनाक्षी ठाकूर, वरिष्ठ लिपिक फोन-०२०-२४४४०६४१
५१ उद्यान विभाग
हॉर्टीकल्चर विभाग श्री.गुरूस्वामी तुम्माले, प्र.सहा.उद्यान अधिक्षक, मो.९६८९९३००१४ श्री.तिमय्या जगले,उप अधिक्षक, मो.९८६०७३६६७० श्री.विजय जगदाळे,लिपिक टंकलेखक,मो.९८५०८८५०७९
उद्यान विभाग श्री.रत्नाकर करडे,प्र.सहा.उद्यान अधिक्षक, मो.९६८९९३८५२३ श्री.तिमय्या जगले,उप अधिक्षक, मो.९८६०७३६६७० श्री.विजय जगदाळे,लिपिक टंकलेखक,मो.९८५०८८५०७९
उद्यान विभाग (स्थापत्य)
येरवडा,कळस, धानोरी,नगररोड-वडगावशेरी,ढोले पाटील, तळजाई टेकडी विकसन, अमृत वन प्रकल्प- हडपसर व उरूळी देवाची, शुटींग रेज, स्पोर्टस कॉम्पेलक्स-वानवडी श्री.अमोल रूद्रके,प्र.उप अभियंता, मो.९७६२५२७९५५ श्री.अमोल रूद्रके,प्र.उप अभियंता, मो.९७६२५२७९५५ श्री.अमोल रूद्रके,प्र.उप अभियंता, मो.९७६२५२७९५५
औंध-बाणेर, शिवाजीनगर- घोलेरोड, कोथरूड-बावधन, वारजे-कर्वेनगर,धनकवडी-सहकारनगर, सिंहगड रोड श्री.श्रीकांत चौधरी, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८० श्री.शेखर काटे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४१८ श्री.शेखर काटे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४१८
धनकवडी-सहकारनगर, सिंहगड रोड श्री.भाऊसाहेब शेलार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६६० श्री.ईश्वर ढमाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३५७४७ श्री.ईश्वर ढमाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३५७४७
सिंहगड रोड श्री.भाऊसाहेब शेलार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६६० श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९
स्व.राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय, कात्रज श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.दीपक सपकाळ,शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१८१३ श्री.दीपक सपकाळ,शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१८१३
हडपसर-मुंढवा श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.गोपाळ भंडारी,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८८७ श्री.गोपाळ भंडारी,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८८७
वानवडी-रामटेकडी श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९
कोंढवा-येवलेवाडी श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.दीपक सपकाळ,शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१८१३ श्री.दीपक सपकाळ,शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१८१३
कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय श्री.भाऊसाहेब शेलार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६६० श्री.गोपाळ भंडारी,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८८७ श्री.गोपाळ भंडारी,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८८७
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय श्री.विश्राम देव, उप अभियंता,मो.९६८९९३१९९७ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९
बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९ श्री.अमित हेरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.७८७५८२३५९९
बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.प्रसाद भांगे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१७३३ श्री.ईश्वर ढमाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३५७४७ श्री.ईश्वर ढमाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३५७४७
विद्युत विभाग(उद्यान )
नगररोड-वडगावशेरी,येरवडा, कळस,धानोरी,ढोले पाटील, औध-बाणेर,घोलेरोड, कोथरूड-बावधन,हडपसर-मुंढवा,कोंढवा-येवलेवाडी, वानवडी-रामटेकडी श्री.महेश सातपुते, प्र.उप अभियंता,मो.९६८९९३१८५९ श्री.महेश सातपुते, प्र.उप अभियंता,मो.९६८९९३१८५९ श्री.महेश सातपुते, प्र.उप अभियंता,मो.९६८९९३१८५९
वारजे-कर्वेनगर,धनकवडी-सहकारनगर,सिंहगडरोड, भवानीपेठ, कसबा-विश्रामबागवाडा, बिबवेवाडी श्रीमती अपर्णा जाधव, प्र.उप अभियंता, मो.९६८९९३७७२९ श्रीमती अपर्णा जाधव, प्र.उप अभियंता, मो.९६८९९३७७२९ श्रीमती अपर्णा जाधव, प्र.उप अभियंता, मो.९६८९९३७७२९
पर्यावरण विभाग श्री.मंगेश दिघे, पर्यावरण अधिकारी, मो.९६८९९३१७७१ श्री.देविदास चव्हाण, उप अधिक्षक,मो.८७८८५१२६८१ श्री.देविदास चव्हाण, उप अधिक्षक,मो.८७८८५१२६८१
प्राणी संग्रहालय डॉ.राजकुमार जाधव, संचालक, प्राणी संग्रहालय, मो.९६८९९३१३३० श्री.मनोज जाधव, पशुधन पर्यवेक्षक, मो.९८२२४१७३३४ श्री.सुनिल बाठे, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८२३८९७६०३
मत्स्यालय श्री.अभय कौलगुड, मत्स्यालय पर्यवेक्षक, मो.७३५२२१७४६६ श्री.तिमय्या जगले,उप अधिक्षक, मो.९८६०७३६६७० श्री.विजय जगदाळे,लिपिक टंकलेखक,मो.९८५०८८५०७९
५३ निविदा विभाग श्री.योगेश सोनवणे, उप अभियंता श्री.विकास नाडे, कनिष्ठ अभियंता श्री.बाळासाहेब साळुंखे, लिपिक टंकलेखक
५४ मुख्य लेखा व वित्त विभाग श्री.कुणाल मंडवाले, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी १)श्रीमती शुभांगी परिट,अधिक्षक १)श्रीमती शुभांगी परिट, अधिक्षक फोन-२५५०१०६८,
२)श्री.ज्ञानदेव सुपे,प्रशासन अधिकारी(अंतर्गत अर्थांन्विक्षक (इंजि)विभाग) २)श्री.भरत काळे,उप अधिक्षक २५५०१०५८,
३)श्रीमती कल्पना ननावरे, अधिक्षक २५५०१०७३,
४)श्रीमती स्नेहल उकरंडे, अधिक्षक ##################
५)श्रीमती सुनिता जगताप,अधिक्षक
५५ लेखा परिक्षण कार्यालय श्री.तायाजी बांबळे, उप लेखापरिक्षक, मो.९६८९८८७८७५ श्री.डोळे हेमंत, सहाय्यक उप लेखापरिक्षक, ९६८९८८७८७४ श्रीमती अत्रे,सहाय्यक लेखापरिक्षक, फोन -२५५०१०४८
श्रीमती ताकवले,सहाय्यक लेखापरिक्षक,
श्री.जगताप,सहाय्यक लेखापरिक्षक,
श्री.कातुलवार, कनिष्ठ लेखापरिक्षक
श्रीमती पवार,वरिष्ठ लिपिक
श्री.पोफळे, वरिष्ठ लिपिक
५६ अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
श्री.दत्तात्रय लंघे,विभागीय अतिक्रमण अधिकारी, मो.९६८९९३१२०२ श्री.शंकर शिंदे, उप अधिक्षक,मो.९७६३२५०५०९ श्री.प्रविण गांगुर्डे, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६७८४३४३६
श्रीमती अलका तनपुरे,वरिष्ठ लिपिक, मो.९७६३२१३४७८
श्री.सुरेंद्र कर्पे, उप अभियंता, मो.९९२२०००९१० श्री.त्र्यंबक भागवत, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३७०८५ श्री.प्रविण गांगुर्डे, लिपिक टंकलेखक, मो.९७६७८४३४३६
५७ बांधकाम विभाग
झोन क्र.१ श्री.निलकंठ शिलवंत, उप अभियंता, मो.९६८९९३११५६ श्री.किरण कलशेट्टी, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४२७ श्री.राजाराम जाधव,मो.९४२२०८४६९५
श्री.फारूक पटेल,कनिष्ठ अभियंता,मो.८२०८७२७२२५ श्री.रमेश भांगरे, मो.९९२१८२६९८७
श्री.दत्तात्रय वाघ, उप अभियंता,मो.९६८००३१६५२ श्री.भूषण सोनवणे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८६०३३४०३० श्री.अशोक टिळेकर,मो.९७६३३०३०३७
श्री.अजित नाईकनवरे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६८९
श्री.किरण कलशेट्टी, उप अभियंता,मो.९६८९९३१४२७ श्री.दत्तात्रय चव्हाण,कनिष्ठ अभियंता,मो.८८५६०८३६९९
श्री.फारूक पटेल,कनिष्ठ अभियंता,मो.८२०८७२७२२५
श्री.प्रशांत कदम,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१८५५
श्री.दत्तात्रय चव्हाण, उप अभियंता,मो.८८५६०८३६९९ श्री.प्रशांत कदम,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१८५५
श्री.अनुल गजलवार, कनिष्ठ अभियंता, मो.७७४९९९०२०
ऑटो डी सी आर सेल संबंधित उप अभियंता श्री.निखिल गुलेच्छा/राहूल शर्मा
झोन क्र.२ श्री.राहूल सांळुके उप अभियंता, मो.९८२३३९९५९० श्री.निशिकांत छापेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९९६०६६०१४४ श्री.नितिन देडगे,मो.९९२३६१५०५०
श्री.धनंजय खोले,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९६९९९३९ श्रीमती विशाखा हांडे,मो.९७६५०५९००९
श्री.हेमंत कोळेकर,कनिष्ठ अभियंता,मो.८६६९९६७४८७ श्री.रितेश शिंदे,मो.९६८९९१००३८
श्री.कैलास कराळे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१८५६ श्री.गिरिष लोंढे,कनिष्ठ अभियंता,मो.७४४७७८६७३५ श्री.बाळासाहेब बडदे,मो.९९२३४२३२८२
श्री.किरण अहिरराव, कनिष्ठ अभियंता,मो.८३३०५९४९०८
श्री.प्रताप धायगुडे, उप अभियंता,मो.९६८९९३१५२५ श्री.प्रशांत मोरे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१८६९
श्री.संदेश पाटील,कनिष्ठ अभियंता, मो.९५४५१८९६९१
श्री.हेमंत कोळेकर,कनिष्ठ अभियंता,मो.८६६९९६७४८७
ऑटो डी सी आर सेल संबंधित उप अभियंता श्री.राहूल शर्मा
झोन क्र.३ श्री.चंद्रकांत गायकवाड,उप अभियंता,मो.९६८९९३१०५८ श्री.दत्तात्रय गरड,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८१० श्री.शिवशरणप्पा झरणप्पा राजेश्वरे, मो.९९२३४६०४००
श्री.सतिश शिंदे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९७६४१६३५५७ श्रीमती सुरेखा बनसोडे,मो.८४४६९३६०७८
श्री.संग्राम पाटील,कनिष्ठ अभियंता,मो.८४८३९३२१५३ श्री.व्यंकटेश रापर्ति,मो.९८२३४९७७८८
श्री.गंगाप्रसाद दंडीमे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९५६०४७०८८८ श्री.अजित ववले,मो.९६८९९३४४४८
ऑटो डी सी आर सेल संबंधित उप अभियंता श्री.अमोल गोल्हार श्री.नविन म्हेत्रे, मो.९९२३८०००५३
झोन क्र.४ श्री.प्रदीप हरिदास,उप अभियंता,मो.९६८९९३१६१३ श्री.कश्यप वानखेडे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९८८९९८९२०९ श्री.सुरेश सांगळे, मो.९८५०२५२९७७
श्री.संतोष गायकवाड,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७९७ श्रीमती प्रतिक्षा म्हेत्रे, मो.९८२३१७३३९३
श्री.संजय बसनगार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८७७ श्री.संजय मोहिते, कनिष्ठ अभियंता,मो.९२८४१५७८१९ श्रीमती वैशाली तारू, मो.९९२१९९६७१७
श्री.प्रतिक पाथरकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८२२९५२४२१ श्री.पराग गोरे, मो.९७६७७२५६२७
ऑटो डी.सी.आर, सेल संबंधित उप अभियंता श्री.संजय शिंदे
झोन क्र.५ श्री.रमेश काकडे, उप अभियंता, मो.९६८९९३११५५ श्री.रणजित मुटकुले,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१२६८ श्री.उमेश काळे, मो.९८५०७२४५९१
श्री.सुहास अलभर, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६५२ श्री.संतोष शिंदे, ७४९८४७६६३७
श्री.सुहास जाधव,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१८५२ श्री.अशोक गोंदे, मो.९४२३०१०९७८
श्रीमती राखी चौधरी,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६७०
श्री.विशाल पाटील, कनिष्ठ अभियंता, मो.९९२१९७६९३८
श्री.उमेश शिद्रुक, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३३०००
ऑटो डी.सी.आर सेल संबंधित उप अभियंता श्री.राहूल शर्मा
झोन क्र.६ श्री.शरद खारगे, उप अभियंता,मो.९६८९९३१७७९ श्री.दत्तात्रय टकले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८१५ श्री.देविदास केसकर, मो.८९७५९०५३१४
श्री.मधुकर येनकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१५१६ श्री.विकास राजेनिंबाळकर,मो.९९७०३७१५०२
श्री.रूपेश वाघ, कनिष्ठ अभियंता, मो.८८८८२९५४९५ श्रीमती रूपाली कोकरे, मो.९६०४६०३३२४
श्री.दत्तात्रय टकले, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८१५ श्री.रामदास पवार, कनिष्ठ अभियंता, मो.७७६७०२२५५२ श्रीमती स्वाती पाटील, मो.९८२२६३३०१७
श्री.नामदेव बजबलकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९७६८३३० श्री.विजय खाडे, मो.९६८९९२७७७६
श्री.गजानन सारणे, कनिष्ठ अभियंता, मो.७२७६१३३६३१
ऑटो डी.सी.आर सेल संबंधित उप अभियंता श्री.राहूल शर्मा
झोन क्र.७ श्री.देवडे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१३३७ श्री.प्रताप बालवे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१५८१ श्री.संजय साळुंके, मो.९८२३९७२८५४
श्री.विठ्ठल मुळे,कनिष्ठ अभियंता,मो.९९७५९२९५७७ श्री.राकेश निजामपूरकर, मो.८३९०४६४६४०
श्री.प्रदीप आव्हाड, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८७६ श्रीमती मोहिनी चालुक्य, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६६५१७७६२१ श्री.पंडित बहिरम,मो.९८५०७७१५११
श्री.नामदेव बजबलकर, मो.९६८९७६८३३० श्री.राम गणेश बधे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४०९ श्री.अनिल अलकुंटे,मो.९५०३०३५८९३
श्री.प्रदीप आव्हाड, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८७६ श्री.शरद खारगे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९
श्री.रामचंद्र शिंदे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३४५११
श्री.नामदेव बजबलकर, मो.९६८९७६८३३० श्री.राम गणेश बधे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४०९
श्री.प्रदिप आव्हाड, मो.९६८९९३१८७६
टी.डी.आर श्री.पुरूषोत्तम भुतडा, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६३० श्री.शैलेश बाघोलीकर,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७७५ श्री.शैलेश भालेराव, मो.९६८९९००९२
श्रीमती गौरी गवते,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६८३ श्रीमती अरूणा जाधव, मो.९९२३३६९०९९
श्रीमती आशालता साळवी, उप अभियंता, मो.७५०७६५५५९९ श्री.संदेश कुळवमोडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.८८८८९४११७३ श्री.राहूल जगदाळे, मो.९६८९९३५३५२
श्री.दिपक बारभाई, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६२८ श्री.दिनेश ढोले, मो.९८६०३८९०३८
विकास योजना(डी.पी.सेल) श्री.समिर वसंत गोसावी, श्री.अमित भोंडवे श्रीमती आरती साखळे,मो.९६८९९३२५२६
श्रीमती स्नेहल सोनावणे श्री.राहूल माळी, मो.९९२३४६६८२०१
श्री.गणेश कांबळे श्रीमती अश्विनी कवठेकर,मो.९६८९९४६७२१
श्री.प्रशांत म्हस्के
ऑटो डी सी आर श्री.मकरंद कुलकर्णी श्री.निलेश सैतवाल श्रीमती सुरेखा बनसोडे,मो.८४४६९३६०७८
श्री.दत्तात्रय वाघ, उप अभियंता,मो.९६८००३१६५२ श्री.निलेश सैतवाल
नगर रचना विभाग श्री.विनय झगडे श्री.निखिल गुलेच्छा आरेखक
आस्थापना विभाग श्रीमती वनिता कानडे, अधिक्षक श्री.सुधीर केंजळे,उप अधिक्षक श्रीमती रूपाली कांबळे, वरिष्ठ लिपिक
५८ भवन रचना विभाग
नगररोड वडगाव शेरी क्षे. कार्यालय श्री.विरेंद्र केळकर, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७८१ श्री.प्रशांत महिंद्रकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३११४७ श्री.प्रशांत महिंद्रकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३११४७
श्री.तुषार कण्हेर, कनिष्ठ अभियंता, मो.८१४९७७७४१३ श्री.तुषार कण्हेर, कनिष्ठ अभियंता, मो.८१४९७७७४१३
येरवडा-कळस धानोरी श्री.आरिफ शेख, कनिष्ठ अभियंता,मो.८००७७७४४२५ श्री.आरिफ शेख, कनिष्ठ अभियंता,मो.८००७७७४४२५
श्री.प्रविण कवठेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५५२५६८१०८ श्री.प्रविण कवठेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५५२५६८१०८
धनकवडी सहकारनगर श्री.विनायक जाधव, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१४६६ श्री.विनायक जाधव, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१४६६
श्री.महेश उपरे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८२२४४४२८१ श्री.महेश उपरे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८२२४४४२८१
ढोले पाटील श्री.विरेंद्र टिळेकर,उप अभियंता, मो.९०६७६६९२६४ श्री.सुधीर सोनवणे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६६४ श्री.सुधीर सोनवणे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६६४
हडपसर मुंढवा श्री.प्रविण कवठेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५५२५६८१०८ श्री.प्रविण कवठेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५५२५६८१०८
श्री.सागर कुमावत,कनिष्ठ अभियंता,मो.९७६६१८३६१० श्री.सागर कुमावत,कनिष्ठ अभियंता,मो.९७६६१८३६१०
श्री.विशाल पाठक, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५१८९५३२५५ श्री.विशाल पाठक, कनिष्ठ अभियंता, मो.९५१८९५३२५५
भवानी पेठ श्री.महेश शिंदे, कनिष्ठ अभियंता,मो.७७२२००५८७७ श्री.महेश शिंदे, कनिष्ठ अभियंता,मो.७७२२००५८७७
कसबा विश्रामबागवाडा श्री.पियुष बोंडे, कनिष्ठ अभियंता, मो.८३८०००८५७२ श्री.पियुष बोंडे, कनिष्ठ अभियंता, मो.८३८०००८५७२
श्री.दिपक लांडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.७८८८००२३१११ श्री.दिपक लांडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.७८८८००२३१११
वानवडी रामटेकडी श्री.जयंत जोशी, उप अभियंता,मो.९६८९९३५७८६ श्रीमती संगिता लांघी,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६८२ श्रीमती संगिता लांघी,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६८२
श्रीमती आरती नष्टे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९४४५२१४८९६ श्रीमती आरती नष्टे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९४४५२१४८९६
मनपा मुख्य इमारत(जुनी) श्रीमती कविता जगताप, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३६०२२ श्रीमती कविता जगताप, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३६०२२
कोंढवा येवलेवाडी, सिंहगड रोड श्री.दिगंबर बांगर, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८२२ श्रीमती संगिता लांघी,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६८२ श्रीमती संगिता लांघी,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१६८२
सिंहगड रोड श्रीमती शितल वाघ, कनिष्ठ अभियंता, मो.७३३८३१३१५९ श्रीमती शितल वाघ, कनिष्ठ अभियंता, मो.७३३८३१३१५९
कोंढवा येवलेवाडी, सिंहगड रोड श्री.भास्कर हांडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१२४५ श्री.भास्कर हांडे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१२४५
बिबवेवाडी श्री.सुनिल मोहिते, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्री.किरण नारद, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९५८८५५ श्री.किरण नारद, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९५८८५५
श्री.सिध्दार्थ यादव, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८२१६९५०८९ श्री.सिध्दार्थ यादव, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८२१६९५०८९
औंध बाणेर श्री.मंदार धायगुडे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्री.समीर गढई, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३३८३८ श्री.समीर गढई, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३३८३८
राजर्षी शाहू संकुल, हडपसर श्री.मंदार धायगुडे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्री.मंदार धायगुडे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२
औंध बाणेर श्री.सुशिल मोहिते,कनिष्ठ अभियंता,मो.९९२२४८४८३१ श्री.सुशिल मोहिते,कनिष्ठ अभियंता,मो.९९२२४८४८३१
वारजे कर्वेनगर श्रीमती रूचिता बावधनकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.८१४९०९२४७६ श्रीमती रूचिता बावधनकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.८१४९०९२४७६
श्री.रामदास कडू, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४३४ श्री.रामदास कडू, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१४३४
श्री.गजानन शर्मा, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१९४० श्री.गजानन शर्मा, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१९४०
मनपा मुख्य विस्तारित इमारत, आयुक्त बंगला श्री.सुशिल मोहिते,कनिष्ठ अभियंता,मो.९९२२४८४८३१ श्री.सुशिल मोहिते,कनिष्ठ अभियंता,मो.९९२२४८४८३१
बिबवेवाडी श्री.उपैंद्र वैद्य, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्रीमती भाग्यश्री देवकर, कनिष्ठ अभियंता,मो.९०९६७५४६०५ श्रीमती भाग्यश्री देवकर, कनिष्ठ अभियंता,मो.९०९६७५४६०५
श्री.गजानन शर्मा, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१९४०
श्री.मोराळे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३११४५ श्री.मोराळे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३११४५
श्री.प्रविण येळे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१२८९ श्री.प्रविण येळे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१२८९
श्री.सुनिल पोपळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.७०२०३०२१५७ श्री.सुनिल पोपळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.७०२०३०२१५७
भवन रचना विभाग श्री.मनिष मोरे,उप अभियंता, मो.९८८१५०३३८१ श्रीमती अभिलाषा भोसले, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८८१५०३३८१ श्रीमती अभिलाषा भोसले, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८८१५०३३८१
भवन रचना हेरिटेज विभाग श्री.सुनिल मोहिते, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्रीमती वर्षा जाधव, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१०४७ श्रीमती वर्षा जाधव, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१०४७
श्रीमती नेहा कोलते,कनिष्ठ अभियंता, मो.९८१९१७१६२४ श्रीमती नेहा कोलते,कनिष्ठ अभियंता, मो.९८१९१७१६२४
श्री.अक्षय राऊत, कनिष्ठ अभियंता, मो.८७८८७१७१६० श्री.अक्षय राऊत, कनिष्ठ अभियंता, मो.८७८८७१७१६०
भवन रचना आस्थापना विभाग श्री.सुनिल मोहिते, उप अभियंता, मो.९६८९९३१५८२ श्रीमती लिला परदेशी, उप अधिक्षक श्रीमती रिया चव्हाण
आर के कला लक्ष्मण कला दालन श्री.मोराळे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३११४५ श्री.मोराळे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३११४५ श्री.मोराळे, शाखा अभियंता,मो.९६८९९३११४५
५९ पथ विभाग
श्री.प्रशांत कुंभार, श्री.महेश शेळके, मो.९८९०९३४७४५
श्री.अतूल कडू, मो.
श्री.महेश शेळके, मो.९८९०९३४७४५
श्री.विठ्ठल इंगवले,मो.९६८९९३१७९० श्री.अतूल कडू, मो.
श्री.नरेश रायकर,
श्री.आदिल तडवी, श्री.तुलसीदास भांडारकोटे, मो.९४०५७०७००७
श्री.मनोज चव्हाण, मो.
श्री.विकास मोळावडे,मो.९९७५२९५७६७
श्री.सुनिल कदम, श्री.शैलेश क्षिरसागर, मो.७८७५०१६०५८
श्रीमती गौरी नांदे,
श्रीमती राजश्री बने, मो.९४२७७८६१९०
श्री.धनंजय गायकवाड,मो.९९२३४८३३६३ श्रीमती पूनम बिडकर,
श्री.बापू बारवकर
श्री.हेमंत जगताप,मो.९६८९९३१८२० श्री.सुनिल पाटील, मो.
श्री.संजय पोळ, मो.९६८९९३१६६५ श्री.तुलसीदास भांडारकोटे, मो.९४०५७०७००७
श्री.सुनिल पाटील, मो.
श्री.चंद्रसेन नागटिळक, मो.९६८९९३१६६६ श्री.अविनाश कामठे,
श्री.किशोर शिंदे, मो.९६८९९३१२९८ श्री.श्रमिक शेवते,
श्री.मनोहर शिंदे, श्री.बाळासो पंडित,
श्री.श्रीकांत फडतरे,मो.९६८९९०४०८५
श्री.संजय धारव, श्रीमती राजेश्वरी मुरादे,मो.९७६६२७९४८४
श्रीमती सौदामिनी कुलकर्णी, ९९२१४५७९६३
श्री.अमर मदिकुंट, मो.७५८८६८२९६२ श्री.रविंद्र पाडळे,मो.८६९८५१९८८२
श्री.अभिजीत भूजबळ,मो.९०९६४८५०९७
श्री.रविंद्र पाडळे,मो.८६९८५१९८८२
श्री.महेश गायकवाड श्रीमती कविता पाटील,मो.९४२०३१७९८३
श्री.अशिष पवार, मो.९६८९९०३९५२
श्री.राहूल तिखे,
श्री.राजेश भुतकर, श्री.संदेश शिर्के, मो.८८८८५५८३८४
श्री.प्रीयंका बान्ते,
श्री.नरेंद्र देवकर,
श्री.रवि खंदारे,मो.९६८९९३१९३२ श्री.अजिक्य वानखडे, मो.९९२२७६४४३४
श्री.पवन मापारी
श्री.अजित सुर्वे, श्री.चाबुकस्वार मो.७०२०५००२०९
श्रीमती शितल जोशी, मो.९५२७४६१८९०
श्री.महेश झोमन, मो.८७८८७०४८३६
६० वाहतूक नियोजन विभाग
६१ पाणीपुरवठा विभाग श्री.सुनिल अहिरे मो.९६८९९३१९६३ श्री.सुनिल अहिरे,मो.९६८९९३१९६३ श्री.नितीन खुडे, मो.९६८९९३१८१४
श्री.विशाल हरिभक्त, मो.९६८९९३१९५४ श्री.मुश्ताक बागवान, मो.९६८९९३११५३ श्री.मुश्ताक बागवान, मो.९६८९९३११५३
श्री.राजेंद्र तांबे, मो.९६८९९३१६४४ श्री.सुनिल अहिरे,मो.९६८९९३१९६३ श्री.अमोल बहाडकर, मो.८३०८८४१०२२
श्री.विशाल हरिभक्त, मो.९६८९९३१९५४ श्री.विनोद क्षिरसागर, मो.८३०८८४१५०० श्रीमती निलम शिंगाडे, मो.९६८९९३१८१६
श्री.सुनिल अहिरे मो.९६८९९३१९६३ श्री.सुनिल अहिरे मो.९६८९९३१९६३ श्री.इरफान शेख,९६८९९३१४१६
श्री.विशाल हरिभक्त, मो.९६८९९३१९५४ श्री.विनोद क्षिरसागर, मो.८३०८८४१५०० श्री.राजेंद गायकवाड, मो.८३०८८४१५१०
श्री.विशाल हरिभक्त, मो.९६८९९३१९५४ श्री.मुश्ताक बागवान, मो.९६८९९३११५३ श्रीमती सीमा सोळंके,मो.७४४७४७२४०५
श्री.राजेंद्र तांबे, मो.९६८९९३१६४४ श्री.विनोद क्षिरसागर, मो.८३०८८४१५०० श्री.पवार भिमराव,मो.९६८९९३१८०४
श्री.राजेंद्र तांबे, मो.९६८९९३१६४४ श्री.विनोद क्षिरसागर, मो.८३०८८४१५०० श्री.अतूल गाडे,मो.९६८९९३१८०४
श्री.विशाल हरिभक्त, मो.९६८९९३१९५४ श्री.मुश्ताक बागवान, मो.९६८९९३११५३ श्रीमती कविता तारू, मो.७४४७३५९८३५
एस.एन.डी.टी पाणीपुरवठा श्री.शिरिष भांगरे,मो.९६८९९३१७५१ श्री.विनोद सोनार, मो.९७६५३०७६६६ श्रीमती रिना गुरव, मो.८६२४९६०३५५
श्री.प्रितम कसबे,मो.७०२०६४००६३
श्री.प्रविण शेंडे, मो.९६८९९३१६७४ श्रीमती वैशाली माने, मो.८३०८८४१५८६
श्री.अतुल धोत्रे, मो.९५९४०४४००७
श्री.कल्पेश सुर्यवंशी, मो.७०४०२०५६०४
चतु:श्रृगी पाणीपुरवठा विभाग श्री.श्रीधर कामत, कार्यकारी अभियंता श्री.राजेंद्र जाधव, उप अभियंता, मो.९६८९९३१६६१ श्रीमती योगिता भांबरे,कनिष्ठ अभियंता
मो.९६८९९३१९४९ श्री.संतोष लांजेकर, उप अभियंता मो.९६८९९३१६३४ श्री.सुभाष खिलारे, कनिष्ठ अभियंता
श्री.सुनिल आहिरे , उप अभियंता मो.९६८९९३१९६३ श्री.शंकर केदारी, कनिष्ठ अभियंता
श्रीमती वैशाली गिरगे, कनिष्ठ अभियंता
श्री.आदेश गजभिये, कनिष्ठ अभियंता
स्वारगेट पाणीपुरवठा विभाग श्री.सतिश जाधव, उप अभियंता, मो.९६८९९३१२८८ श्री.व्यंकटेश इंद्राक्षे, कनिष्ठ अभियंता, मो.८३०८८४१५०३,सॅलिसबरी पार्क,महर्षिनगर श्रीमती वैशाली काळोखे, लिपिक टंकलेखक, मो.९६८९९३७५४५, सर्व प्रभागासाठी
श्री.राजेश गुर्रम, उप अभियंता, मो.९६८९९३१२७६ श्री.राहूल रसाळे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८६८,जनता वसाहत/दत्तवाडी
श्री.राहूल सोरटे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१८९० श्री.हनुमंत गावडे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९९२३२४२५८१,सनसिटी हिंगणे खुर्द
श्रीमती स्नेहा वाघचौरे, कनिष्ठ अभियंता, मो.८५५४८४४६५८,सहकारनगर पद्मावती
श्रीमती अंजुषा रेड्डी, कनिष्ठ अभियंता,मो.७४४७४७२७१०,३६ मार्केटयार्ट लोअर इंदिरानगर
श्री.शांतीलाल कोळेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६७५, अप्पर सुप्पर इंदिरानगर, ४१ कोंढवा बु.येवलेवाडी
श्री.अमोल पुंडे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१८०९, ३८ बालाजीनगर, राजीव गांधीनगर, ३९ धनकवडी आंबेगाव पठार,प्रभाग क्र.४२ उंड्री
श्री.कुणाल यादव,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९९८२१२४० आंबेगाव दत्तनगर-कात्रज गावठाण,प्रभाग क्र.४२ आंबेगाव बु.प्रभाग क्र.४२ आंबेगाव खु.
श्री.व्यकटेश पाटील, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३४५४५ प्रभाग क्र.४२, धायरी
६२ मलनि:सारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग श्री.अजित बांबळे, कार्यकारी अभियंता,मो.९९२२३६४००५ श्री.विनायक शिंदे, प्र.उप अभियंता, मो.८५५०६६००३९ श्री.भिमराव खरे, कनिष्ठ अभियंता, मो.८६५७०७६६१४
श्री.सिद्राम पाटील, कनिष्ठ अभियंता, मो.९०९६५८९७६५
श्री.प्रमोद महाले,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१२२१
श्री.श्रीधर येवलेकर, कार्यकारी अभियंता, मो.९६८९९३१२७५ श्री.उमेश कुरे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९८९०४६५९२९ श्री.बसवराज कलशेट्टी, कनिष्ठ अभियंता,मो.९८९०५९६३६७
श्री.शिवाजी म्हस्के, कनिष्ठ अभियंता, मो.७३८७६९८६९९
श्री.उमेश कुरे,कनिष्ठ अभियंता,मो.९८९०४६५९२९
श्री.ललित बेंद्रे, कार्यकारी अभियंता, मो.९६८९९३१३३४ श्री.संदिप रणवरे,उप अभियंता, मो.९६८९९३१९९० श्री.देवंद्रकुमार राठोड,कनिष्ठ अभियंता, मो.७३८७६९८६९९
श्री.राजेश धुमाळ, कनिष्ठ अभियंता,मो.९८८१९०७०४४
श्री.मुकेश पवार, कनिष्ठ अभियंता,मो.८३०८८४१५०४
श्री.रविंद्र मुळे, प्र.कार्यकारी अभियंता,मो.९६८९९३१२५४ श्री.प्रकाश पवार, उप अभियंता, मो.९६८९९३१९९२ श्री.रावसाहेब खंडागळे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९४२०१३००१६
श्रीमती रूपाली वाळके,कनिष्ठ अभियंता,मो.८३८००२८५९१
श्रीमती स्वाती बिराजदार, कनिष्ठ अभियंता, मो.७४४७४३१२२५
श्री.विक्रम क्षिरसागर,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३११८०
श्री.शशिकांत निवदेकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३६३३५
श्री.विलास फड, कार्यकारी अभियंता,मो.९६८९९३१७७३ श्री.अरूण कोळेकर,उप अभियंता,मो.९६८९९३१७७३ श्रीमती श्वेतांबरी निकते,कनिष्ठ अभियंता, मो.९१७५६६०१०८
श्री.राजाराम देवडकर, कनिष्ठ अभियंता, मो.८२७५४५३८९
श्री.सोनवणे दिपक, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७९८
श्री.प्रकाश कुंभार, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१०७७
श्री.संदिप मिसाळ, कनिष्ठ अभियंता,मो.९६८९९३१७९९
६३ प्रकल्प कार्यालय १)श्री.इंद्रभान रणदिवे, कार्यकारी अभियंता, मो.९६८९९३१३९३ श्री.महादू थोपटे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१०४५ श्री.राहूल गव्हाणे,कनिष्ठ अभियंता,मो.९६३७४९३३५०
२)श्री.अभिजीत आंबेकर, कार्यकारी अभियंता, मो.९६८९९३१८३० श्री.चंद्रकांत वाघमारे, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७१५ श्री.निखिल रंधवे, कनिष्ठ अभियंता,मो.९५९५०४००७०
श्री.संदिप पाटील, उप अभियंता, मो.९६८९९३१२३५ ३)श्रीमती स्नेहल सांवत,कनिष्ठ अभियंता, ८६६९६२८६७८
श्रीमती रश्मी सोनवणे, कनिष्ठ अभियंता, ९६८९९३१८११
श्री.विजय दाभाडे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१२३४
श्री.मुस्तफा बासले-कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३१६७६
श्री.विशाल भोसले, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३२७७५
श्री.राकेश शिंदे-कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३११४२
श्री.अशोक सांगडे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९०२८०६१०१०
६४ विद्युत विभाग श्री.प्रदिप पाटील, उप अभियंता, मो.९६८९९३१७१६ १)श्रीमती सोनाली बेंद्रे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९३६३२९ श्री.आनंद चंदाले, वरिष्ठ लिपिक, मो.९८२२४२५३०५
२) श्री.अशोक बारकु नटे, उप अधिक्षक, मो.९८२३९६९८२१
६५ मोटार वाहन विभाग
६६ माहिती व तंत्रज्ञान विभाग श्री.राहूल प्रतापराव जगताप, माहिती व तंत्रज्ञान प्रमुख , मो.९६८९९३१०४२ श्रीमती भावना चौधरी,संगणक प्रोग्रॅमर -- फोन-२५५०६६०३
६७ मुद्रणालय विभाग श्री.नितिन उदास,उप आयुक्त श्री.प्रकाश दे.सुरकुले श्री.निशांत अ पिलावरे फोन-२५५०१५७४
६८ अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री.सुनिल गिलबिले,उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री.रमेश गांगड, सहाय्यक विभागीय अधिकारी श्री.दिपक एकबोटे, उप अधिक्षक
श्री.विजय भिलारे, स्टेशन डयुटी ऑफीसर श्री.अशोक ननावरे, वरिष्ठ लिपिक
श्री.शैलेश साळुंखे,लिपिक टंकलेखक
६९ आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री.गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्री.घनश्याम गांधिले,वरिष्ठ लिपिक श्री.सौरभ कामठे, लिपिक टंकलेखक फोन-25506804
७० आरोग्य विभाग डॉ.वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्रीमती अलका येडे, उप अधिक्षक डॉ.चकोर ज्ञानेश्वर, वैद्यकीय अधिकारी(क्षयरोग विभाग
डॉ.देवकर सुर्यंकांत, वैद्यकीय अधिकारी(एन.यु.एच.एम.,आर.सी.एच.प्रकल्प, एडस नियंत्रण कार्यक्रम, शालेय आरोग्य)
डॉ.अमित शहा,वैद्यकीय अधिकारी (राष्ट्रीय लसीकरण)
डॉ.राजेश दिघे, वैद्यकीय अधिकारी(कुटुंब कल्याण)
डॉ.अंजली साबणे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्रीमती माळी सोनाली,वरिष्ठ लिपिक श्रीमती क्षितिजा थोरवे,लिपिक टंकलेखक(मेडिकल युनिट
श्रीमती दिपा नंदगिरीकर, अधिक्षक श्रीमती घोगे शलका,उप अधिक्षक,(शहरी गरीब योजना विभाग, महापौर योजना, सामाजिक दायित्व योजना(सीएसआर), जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करावयाची कामे
श्रीमती प्रतिभा ढगे, उप अधिक्षक श्रीमती गवारी सुवर्णा, वरिष्ठ लिपिक,(वैद्यकीय सहाय्य योजना विभाग)
श्रीमती राजश्री जाधव, अधिक्षक श्रीमती आशा भारमल,वरिष्ठ लिपिक,(शिरस्तेदार विभाग, आरोग्य कार्यालय)
डॉ.मनीषा नाईक,सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्री.लालाडेसाहब शेख,उप अधिक्षक श्री.पुरूषोत्तम पवार,(नर्सिग होम रजिस्ट्रेशन, खाजगी दवाखान्याचे नियमन, विकेद्रित परवाना विभाग,जैव वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट कचरा विल्हेवाट)
डॉ.कल्पना बळीवंत, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्रीमती टोके वंदन, अधिक्षक श्रीमती बासरकर अपर्णा,उप निबंधक,(जन्म मृत्यू नोंदणी विभाग)
श्रीमती शोभा अडागळे, लिपिक टंकलेखक श्री.समीर गायकवाड,लिपिक टंकलेखक(पी.सी.पी.एन.डी.टी, एम.टी.पी.,बोगस डॉक्टर शोध मोहिम, स्मशानभूमी व दफनभूमी अद्यावतीकरण)
डॉ.सजीव वावरे,सहाय्यक आरोग्य अधिकारी श्री.संदीप चव्हाण, उप अधिक्षक श्रीमती वैशाली भोयर, लिपिक टंकलेखक(किटक प्रतिबंधक विभाग)
श्री.योगेश जोशी, उप अधिक्षक श्री.बंडी, लिपिक टंकलेखक(औषध भांडार, मनपा रूग्णालयाचे सुधारणा व आधुनिकीकरण मेडिकल कॉलेजची उभारणी)
डॉ.प्रकाश वाघ, व्हेंटनरी सुप्रिटेडेंट श्रीमती पठाण शबनुर, लिपिक टंकलेखक श्री.माने अभिजित, आरोग्य निरिक्षक,(खाटीक बाजार/कुत्रा बंदोबस्त)
श्री.संजय कल्याणकर,प्रशासन अधिकारी श्रीमती येडे अलका, उप अधिक्षक श्री.प्रशांत पाटील, उप अधिक्षक(प्रशासन विभाग)
७१ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग विलास नवाळी, उप अभियंता श्री.राहूल आवारकर, कनिष्ठ अभियंता अमित उघडे, कनिष्ठ अभियंता,
डॉ.केतकी घाटगे,प्र.सहा.आरोग्य अधिकारी श्री.मुंकुद कुलकर्णी, वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक श्रीमती अनिता घोडे, वरिष्ठ लिपिक
श्री.प्रविण पंचवाघ,उप अधिक्षक श्रीमती अनिता घोडे,वरिष्ठ लिपिक श्री.प्रदिप बुदगुडे, लिपिक टंकलेखक
७२ दक्षता विभाग
निविदा प्रकरणे/ठेकेदार नोंदणी व तत्सम श्रीमती शोभा घोलप, उप अभियंता, मो.९६८९९३१३१४ श्री.सुनिलकुमार कोनमारे, कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९००७९३ श्रीमती भाग्यश्री जोशी, वरिष्ठ लिपिक, मो.७७१९००६६६२
टीडीआर/बांधकाम वतत्सम श्री.दादा पाचारणे, शाखा अभियंता, मो.९६८९९३१०६५ श्री.प्रदीप ढवळे,कनिष्ठ अभियंता, मो.९६८९९०१२९३
श्रीमती शोभा घोलप, उप अभियंता, मो.९६८९९३१३१४ श्रीमती अरूंधती पुराणिक, उप अधिक्षक,मो.९८८१४६१०३०
७३ बीओटी सेल विभाग श्री.विजय कुमावत,कनिष्ठ अभियंता श्री.मिलिंद कदम,उप अधिक्षक श्री.बाळासो पाटील, कनिष्ठ अभियंता श्रीमती सविता साळुंखे, लिपिक टंकलेखक
७४ माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण कार्यालय श्री.दामोदर राधू उंडे, प्र.उपशिक्षणाधिकारी, मो.९८५०७६१७७६ श्री.हनुमंत शंकर शिळीमकर, अधिक्षक, मो.९७६७७२३७०० श्री.दिपक श्याम भिसे, वरिष्ठ लिपिक, मो.७८२२०४७४१७
७५ शिक्षण उप विभाग प्राथमिक शिक्षण विभाग
७६ जनगणना कार्यालय डॉ.महेशकुमार डोईफोडे,उप आयुक्त श्री.आशुतोष पानसे, उप अधिक्षक श्री.प्रसाद महाले,वरिष्ठ लिपिक ०२०-२४५३५७००
अनु क्र. विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 महापालिका आयुक्त कार्यालय 14.01.2022
2 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय 03.01.2022
3 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय (AMC (Spl) Kalam 4 A JULY-2021) 07.01.2021
4 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) कार्यालय 10.01.2022
5 नगर सचिव विभाग (----) 10.01.2022
6 दक्षता विभाग 28.08.2020
7 दक्षता विभाग 03.01.2022
8 शहर अभियंता कार्यालय 06.01.2022
9 बांधकाम परवानगी 26.02.2018
10 मुख्यलेखा व वित्त विभाग 08.10.2021
11 मुख्य अभियंता प्रकल्प 05.07.2021
12 पथ विभाग 31.07.2018
13 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Shikshan Mandal) 04.04.2013
14 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Shirishkumar Vidhyalay) 01.01.2019
15 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Maulana Mohammad Ali Urdu School) 01.01.2019
16 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Chhatrapati Shivaji I.T.I) 01.01.2019
17 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Dr.Vasantdada Patil Vidhyalay) 01.01.2019
18 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Katraj Vidhyalay) 01.01.2019
19 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Chhatrapati Shivaji School.) 01.01.2019
20 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (S.S.Hakim Ajmal Khan Vidhyalay) 01.01.2019
21 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Baburao Sanas Kanyashala) 01.01.2019
22 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Nanasaheb Parulekar School) 01.01.2019
23 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (St.Namdev Shala) 01.01.2019
24 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Netaji Subhashchandra School) 01.01.2019
25 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Rafi Ahmad Kidwai Urdu HighSchool) 01.01.2019
26 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Subhedar Ramaji Maloji Ambedkar Vidhyalay) 01.01.2019
27 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Genba Sopan Mojhe School) 01.01.2019
28 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Shantabai Dholepatil Vidhyalay) 01.01.2019
29 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Mahatma Phule Vidhyalay) 01.01.2019
30 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग (Karmaveer Bhaurao Patil School) 09.04.2019
31 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग 11.08.2021
32 कर आकारणी व कर संकलन विभाग 01.01.2018
33 पाणीपुरवठा विभाग (water supply) 07.07.2021
34 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (Solid Waste Management Department) 14.07.2021
35 स्थानिक संस्था कर विभाग 07.01.2022
36 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 17.08.2021
37 सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department ) 03.01.2022
38 उप आयुक्त (विशेष) विभाग 05.01.2022
39 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ अन्वये मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाची प्रसिद्ध करावयाची माहिती ) 03.07.2020
40 भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग 05.01.2022
41 समाज कल्याण विभाग 20.07.2021
42 मोटार वाहन विभाग 16.07.2021
43 भवन रचना विभाग 02.07.2021
44 विद्युत विभाग (Section 4 Electrical Department ) 17.01.2019
45 उदयान विभाग (उद्यान विभाग ) 02.07.2020
46 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग 07.01.2022
47 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग 27.01.2021
48 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग 01.07.2021
49 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग 05.01.2022
50 अग्निशामक विभाग (अग्निशमन दल ) 17.02.2020
51 मध्यवर्ती भांडार विभाग 21.02.2018
52 कामगार कल्याण विभाग 15.01.2021
53 निवडणुक विभाग 28.06.2019
54 शहर जनगणना कार्यालय 01.01.2022
55 मुद्रणालय विभाग 06.07.2020
56 क्रीडा विभाग 11.01.2021
57 माहिती व जनसंपर्क विभाग 21.08.2020
58 चाळ विभाग 05.07.2021
59 वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय 09.07.2021
60 वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय 19.07.2021
61 विधी विभाग 05.01.2022
62 मंडई विभाग 02.07.2018
63 मंडई विभाग (MANDAI & kondwada KALAM 4 (1 TO 17)) 17.12.2019
64 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय 29.07.2021
65 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग 03.07.2018
66 वृक्ष प्राधिकरण विभाग 23.05.2013
67 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय 04.01.2020
68 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय (RTI ACT 2005 SECTION 4) 02.08.2021
69 सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय (sinhgad road) 07.01.2022
70 शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय 30.01.2020
71 येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय 22.07.2021
72 सांस्कृतिक केंद्र विभाग 02.07.2018
73 बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय 01.01.2020
74 कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय 01.01.2021
75 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय 10.08.2021
76 कोंडवाडा विभाग (RTI Section 4 information of Cattle Shield Department) 08.07.2020
77 कोथरूड - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय 18.08.2021
78 कोंढवा - येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय 20.07.2021
79 आरोग्य विभाग (Establishment Department) 30.12.2019
80 आरोग्य विभाग (Khatik Bazar ) 01.01.2020
81 आरोग्य विभाग (Birth And Death Department) 01.01.2020
82 आरोग्य विभाग 13.07.2020
83 आरोग्य विभाग 13.07.2020
84 आरोग्य विभाग 14.07.2020
85 आरोग्य विभाग 14.07.2020
86 आरोग्य विभाग 14.07.2020
87 आरोग्य विभाग 14.07.2020
88 आरोग्य विभाग 21.07.2020
89 आरोग्य विभाग 21.07.2020
90 आरोग्य विभाग 28.10.2020
91 आरोग्य विभाग 28.10.2020
92 आरोग्य विभाग 18.01.2021
93 आरोग्य विभाग 18.01.2021
94 आरोग्य विभाग (Health Dep.Account Section ) 28.12.2021
95 आरोग्य विभाग (License Department) 28.12.2021
96 आरोग्य विभाग (CHS Department ) 30.12.2021
97 आरोग्य विभाग (Veterinary Department ) 31.12.2021
98 आरोग्य विभाग (शहर कुटुंब कल्याण कार्यालय ) 13.01.2022
99 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ 18.01.2021
100 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ 07.07.2021
101 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ 21.06.2021
102 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ (D.M.C. Zone 4, ) 04.01.2022
103 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५ 14.01.2021
104 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन 30.12.2021
105 प्राथमिक शिक्षण विभाग 18.01.2019
106 निविदा विभाग (RTI Act 2005 Section 4 Tender Cell ) 04.07.2018
107 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय 10.01.2022
108 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय 24.01.2020
109 दूरध्वनी विभाग 26.07.2019
110 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय 03.01.2022

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --