Recruitments

विभागाचे नाव विषय डाउनलोड प्रारंभ तारीख अंतिम तारीख
आरोग्य विभाग आरोग्य कार्यालयाअंतर्गत पशु वैद्यकीय विभागाकडील ६ महिने कालावधीकरिता करार पद्धतीने निवड व प्रतिक्षा यादी. मंगळवार, जुलै 27, 2021 मंगळवार, ऑगस्ट 10, 2021
आरोग्य विभाग आरोग्य कार्यालयाअंतर्गत पशु वैद्यकीय विभागाकडील ६ महिने कालावधीकरिता करार पद्धतीने निवड व प्रतिक्षा यादी. मंगळवार, जुलै 27, 2021 मंगळवार, ऑगस्ट 10, 2021