Recruitments

Department Name Recruitment Title Recruitment File Start Date End Date
सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत.(जाहीर प्रकटन) मंगळवार, जानेवारी 14, 2020 बुधवार, फेब्रुवारी 5, 2020
सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत.(आज्ञापत्र) मंगळवार, जानेवारी 14, 2020 बुधवार, फेब्रुवारी 5, 2020
शहर अभियंता कार्यालय कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावर सहा महिने करार पद्धतीने नेमणूक करणेबाबत. गुरुवार, जानेवारी 16, 2020 शुक्रवार, जानेवारी 31, 2020