शोध निकाल

विभागचे नाव
Displaying 16 - 20 of 23
१० वी व १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजना.
समाज विकास विभाग
पर्यावरणरक्षणाच्या दृष्टिने प्रदूषणमुक्त प्रवास म्हणून सायकल हा एक उत्तम पर्याय आहे.
सर्वसमावेशक सायकल प्लॅन
पुणे शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व क्लायमेट रेझिलियन्स् करीता Natural Resources Defense Council (NRDC) व Indian Institute of Public Health – Gandhinagar (IIPH-G) या संस्थांसोबत करार करण्यात आला.
पर्यावरण विभाग
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानातंर्गत पुणे महानगरपालिका हद्दीत बगीचा क्षेत्र विकास (ग्रीन स्पेस डेव्हलेपमेंट) वाढविण्याच्या दृष्टीने सदर प्रकल्पास मंजुरी मिळाली.
उदयान विभाग
भारतातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने `स्वच्छ भारत अभियान' संपूर्ण देशामध्ये राबविलेले आहे.
उदयान विभाग

पाने