शोध निकाल

विभागचे नाव
Displaying 16 - 20 of 23
Upload your files Upload your file
Upload your files Upload your file
पर्यावरणरक्षणाच्या दृष्टिने प्रदूषणमुक्त प्रवास म्हणून सायकल हा एक उत्तम पर्याय आहे.
सर्वसमावेशक सायकल प्लॅन
पुणे शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व क्लायमेट रेझिलियन्स् करीता Natural Resources Defense Council (NRDC) व Indian Institute of Public Health – Gandhinagar (IIPH-G) या संस्थांसोबत करार करण्यात आला.
पर्यावरण विभाग
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानातंर्गत पुणे महानगरपालिका हद्दीत बगीचा क्षेत्र विकास (ग्रीन स्पेस डेव्हलेपमेंट) वाढविण्याच्या दृष्टीने सदर प्रकल्पास मंजुरी मिळाली.
उदयान विभाग

पाने