जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: प्रसन्न घनश्याम जगताप
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३४ - वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द
जागा:
पत्ता:
स.नं.19, सिंहगड बंगलो, हिंगणे खुर्द, पुणे.51
फोन नंबर:
9822022950
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हरिदास कृष्णा चरवड
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३३ - वडगांव धायरी - सनसिटी
जागा:
पत्ता:
स.नं.48, वडगाव बु.पुणे
फोन नंबर:
7387680100/9822424358
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आनंद रमेश रिठे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३० - जनता वसाहत - दत्तवाडी
जागा:
पत्ता:
609, दत्तवाडी, पुणे
फोन नंबर:
02065736736/9822663636
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हेमा उर्फ राजश्री दिलीप नवले
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३३ - वडगांव धायरी - सनसिटी
जागा:
पत्ता:
गुरूकृपा, वडगाव खुर्द, सिंहगड रोड, धायरी, पुणे.
फोन नंबर:
9923184111/9765750110
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: प्रिया शिवाजी गदादे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३० - जनता वसाहत - दत्तवाडी
जागा:
पत्ता:
242, पर्वती पायथा, पुणे
फोन नंबर:
9689935636/7709163636
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: ज्योती किशोर गोसावी
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३४ - वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द
जागा:
पत्ता:
स.नं.25/3/1, पार्थ बंगला, पुणे.51
फोन नंबर:
9623276276/9822517777
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: निता अनंत दांगट
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३३ - वडगांव धायरी - सनसिटी
जागा:
पत्ता:
वडगाव बु.पुणे.41
फोन नंबर:
7387680100/9822424358
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अनिता संतोष कदम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३० - जनता वसाहत - दत्तवाडी
जागा:
पत्ता:
सुनित रिध्दीसिध्दी अपार्टमेंट,बी-301, सिंहगड रोड, पुणे.30
फोन नंबर:
7744858251
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मंजुषा दिपक नागपुरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३४ - वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द
जागा:
पत्ता:
3 रा मजला, फ्लॅट नं.301, स.नं.12/1/4/1, इसेनशिल अपार्टमेंट, पुणे.41
फोन नंबर:
8600406666
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: राजु मुरलीधर लायगुडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३३ - वडगांव धायरी - सनसिटी
जागा:
पत्ता:
स.नं.14/4, गणेशनगर, धायरी, पुणे.
फोन नंबर:
8888827827
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: शंकर गणपत पवार
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३० - जनता वसाहत - दत्तवाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.118, राधिका हाऊसिंग सोसायटी,सिंहगड रोड, पुणे.30
फोन नंबर:
9325565757/9511111195
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: श्रीकांत शशिकांत जगताप
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३४ - वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द
जागा:
पत्ता:
स.नं.31, शशितारा निवास, रोकडोबा मंदिराबाजूला, पुणे.51
फोन नंबर:
9922433619 /9960444555
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image