भवन रचना विभाग

Select Projects

क्रीडा संकुल

बनकर क्रीडा संकुल, हडपसर

 • प्रकल्पाचा खर्च -५.२ कोटी रुपये
 • पतळमजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला मिळून संपुर्ण क्षेत्रफळ- १२५०.७० चौरस फूट


राजाराम भिकु पाठारे विद्यालय आणि क्रीडा संकुल, खराडी

 • ८० टक्के कामकाज पुर्ण, एकुण खर्च- ३.६६ कोटी रुपये
 • शाळा अधिक स्टेज एरिया- १६४६.५७ चौरस फूट
 • तळमजला अधिक तीन मजले, डायनिंग हॉल आणि किचन


सणस क्रीडा मैदान, क्रीडा वसतिगृह आणि गॅलरी

 • प्रकल्पाचा खर्च- ५ कोटी रुपये
 • पक्षेत्रफळ- २००८.७० चौरस फूट
 • पक्रीडा संग्रहालय बांधकाम क्षेत्रफळ – २७० चौरस फूट
 • पबॅडमिंटन हॉल- ११४३ चौरस फूट


अरुण कुमार वैद्य स्टेडियम, लहुजी वस्ताद साळवे बॉक्सिंग रिंग, भवानी पेठ, पुणे

 • प्रकल्पाचा खर्च- २.५ कोटी रुपये
 • क्षेत्रफळ- ३२०० चौरस फूट

रामचंद्र बनकर क्रीडा संकुल, हडपसर.

 • प्रकल्पाचा खर्च- ५.५० कोटी रुपये
 • प्लॉट क्षेत्रफळ- १८०५९.०१ चौरस फूट
 • बांधकाम क्षेत्रफळ- १२५० चौरस फूट


पाषाण येथील क्रीडा संकुलाचे बांधकाम

 • बांधकाम क्षेत्रफळ – २९३ चौरस फूट

क्रीडा संकुल, खराडी

 • प्रकल्पाचा खर्च- ५.९२ कोटी रुपये
 • शालेय क्षेत्रफळ- १६०० चौरस फूट
 • २५ वर्ग आणि स्वच्छतागृहे
 • पार्किंग अधिक चार मजले, प्रत्येक मजल्यावर ६ वर्ग आणि स्टाफ रुम
 • हॉस्टेल एरिया- १५२९.०० चौरस फूट
 • तळघर अधिक तळमजला अधिक तीन मजले


पंडीत नेहरु स्टेडियम

 • प्रकल्पाचा खर्च- 3.50 कोटी रुपये .
 • आंतरराष्ट्रीय नियम आणि तंत्रज्ञानानुसार मैदान उभारण्यात आले आहे.
 • खेळाडुंच्या खोल्या, पव्हेलियनमधील ग्राऊंड फ्लोअरचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे.