स्वॅब संकलन केंद्र यादी

स्वॅब संकलन केंद्र यादी

अ.क्र. रुग्णालयाचे नाव संपर्क व्यक्ती मोबाइल नंबर मेल पत्ता
दीनानाथ मंगेशकर राजेश भावसार डॉ 9921912112/ 9529648693 amsoffice [at] dmhospital [dot] org
इनलँक्स बुधाराणी डॉ. पंजाबी 9823387807 rheakp12 [at] gmail [dot] com
नोबल हॉस्पिटल डॉ. राज कोद्रे 9823080895 drrajkodre3499 [at] gmail [dot] com
जहांगीर हॉस्पिटल डॉ. विक्रम 8888821002 / 9850904622 vikram [dot] padbidri [at] jahangirhospital [dot] com
कोलंबिया हॉस्पिटल डॉ. हर्षा 9925640688 harshil [dot] d [at] coloumbiahospital [dot] com
सयाद्री हॉस्पिटल कर्वे रास्ता डॉ. रवी प्रताप 9607949500 / 9673922446 / 7020619131 mco [at] sahyadrihospitals [dot] com
ravi [dot] pratap [at] sahyadrihospital [dot] com
icn [dot] karve [at] sahyadrihospitals [dot] com
सयाद्री हॉस्पिटल हडपसर डॉ. वैभव दुधात 7507775829 / 7620348095 icn [dot] hdp [at] sahyadrihospitals [dot] com/ hicjrconsultant [at] sahyadrihospitals [dot] com
सूर्या सह्याद्री रुग्णालय डॉ. अश्मिता सूर्या 9881408284 / 7588137201 medadmin [dot] surya [at] sahyadrihospitals [dot] com
के.ई.एम. रुग्णालय डॉ. पुनम देशमुख 8087648439 medadmin [at] kemhospital [dot] org
१० रुबी हॉल डॉ. रिबेका जोहान 9890735965 dr_rebeccajohn [at] rubyhall [dot] com
११ सह्याद्री हॉस्पिटल नगर रोड डॉ. निलम चांदेकर 9359466940 icn [dot] ngr [at] sahyadrihospital [dot] com
१२ भारती हॉस्पिटल डॉ. सुजित 9767078064/9822814438 hicc [at] bharatihospital [dot] com
१३ इनामदार हॉस्पिटल ऑर्नेल 8446121004 ornel [at] inamdarhospital [dot] com
१४ पूना अ‍ॅडव्हॅन्टिस्ट   8888274336/7888810762 ahppune [at] yahoo [dot] com
१५ पूना हॉस्पिटल डॉ. वृषाली खडके 9822407783 Poonahospital [at] gail [dot] com
१६ बोपोडी खेडेकर रुग्णालय बहादे / बागडे 8806668747 / 7972950967 sanjaygandhi615 [at] gmail [dot] com
तारते / जूनियर लिपीक 7774007378
१७ लेगुडे हॉस्पिटल शुभांगी शाह 9822411371 laygudepmchospital [at] gmail [dot] com
१८ गोलविलकर लॅब डॉ. मनीष कारेकर 9819644388 manishkerekar [dot] gam [at] metropolisindia [dot] com / support [at] metropolisindia [dot] com
१९ सुबुर्बन निदान डॉ. अभिषेक शिवणकर 7506069789/9158004290 abhishek_shivankar [at] suburbandiagnostics [dot] com
२० एसआरएल लिमिटेड [लॅब] संभाजी डी बडप 7972623647 / 8888779023 swati [dot] mulani [at] SRL [dot] in
२१ ए.जी. डायग्नोस्टिक्स अमोल विजय जोशी 7821074109 joshi [dot] amol [at] agdiagnostics [dot] com
२२ सिमीओयोसिस सीसीसी लावले शेडगे -जूनियर कारकुनी 7720090019 covidpmcsymbio [at] gmail [dot] com
डॉ. खेडेकर 9689931102
२३ भारती हॉस्पिटल PMC केंद्र डॉ. मखर 9921862580 covidpmcbharati20 [at] gmail [dot] com
२४ डॉ. नायडू आय.डी.एच. रोहन वैराट- 3 स्वॅब सेंटर 8459423408 idhnetpune [at] yahoo [dot] co [dot] in
अक्षय - 3 स्वॅब सेंटर 7744004422
देवेंद्र दुखरे - नायडू बी, डी, रॅपिड टेस्ट 9579712712
पुणेकर - नायडू बी, डी, रॅपिड टेस्ट 7666572308
संजीव परदेसी - नायडू बी, डी, रॅपिड टेस्ट 9307172689
२५ सनास केंद्र - हॉस्टेल डॉ. अमोल राठोड 7276027421 sanashostel [dot] covid19 [at] gmail [dot] com
डॉ. निकेत सकसेना 7024373720
जयश्री जाधव 8605878534
अभिजित सपकाळ 8888388501
राजू खरतुडे 9922526996
२६ लौगुडे रुग्णालय डॉ. शुभांगी शाह 9822411371 laugudepmchospital [at] gmail [dot] com
डॉ. परिमल कोल्हापुरे 9689937805
संगीता घाटणे 7776061106
लीना मारणे 8208096924
अमोल - पीसी ऑपरेटर 7030758999/9960353075
मोहन बनकर - पीसी ऑपरेटर 9881813465
२७ खेडेकर हॉस्पिटल, बोपोडी डॉ. स्वाती बधिये   sanjaygandhi615 [at] gmail [dot] com
डॉ. वैशाली ब्रह्मे 9822871795
ज्योती थोरात 8308833185
उषा भोई 9423863240
२८ सिंहगड संस्था - वडगाव शेरी डॉ. सीमा मुंगले   sinhgad [dot] godawariccc [at] gmail [dot] com
डॉ. वैशाली गोरे 9209241639
हेमलता कुलकर्णी 9881112657
दळवी 9822607607
संगीता राऊळकर 9226832225
२९ NICMAR डॉ.जयंत कांबळे 9689917847 nicmar [dot] balewadi [at] gmail [dot] com
डॉ. रुचिता फाटक 9765390202
पल्लवी जाधव 9309103773
सुनंदा साळवी 9168085676
पल्लवी - डीईओ 8308803592
३० रक्षक नगर - खराडी डॉ.स्वाती माळी 9922539728 kharadi [dot] center [at] gmail [dot] com
अनुया आणि अपर्णा 9145041994/9657869469
रेखा कांबळे 9764158054
अंजली पाचर्णे 9370097824
अपर्णा 8149370475
दिपक सपकाळ 9923441469
अनुया - डीईओ 9145041994
३१ येवलेवाडी - कोंढवा, सिंहगड महाविद्यालय डॉ. बाचावा 9921238288 covidsinghagadkondhwa [at] gmail [dot] com
ग्रुराव शिंदे 9922187174
विशाल एडके 8308344983
३२ आय टी आय औंध नितीन बोरहाडे 9960366936 केवळ क्वारन्टाईन केंद्
योगेश इष्टे 9922948541
संजय कुंभार 9623309976
३३ ट्रिनिटी कोलाज वसतिगृह, कोंढवा सासवड रोड रमेश काकडे 9689931155 trinitycovid [at] gmail [dot] com
सुचित्रा कांबळे 9604459497
डॉ . वाघ 9404225822
श्रद्धा कांबळे 7387600997
३४ मराठवाडा मित्र मंडळ - इंजिनिअरिंग कोलाज वसतिगृह पुरुषोत्तम भुतडा - उप अभियंता 9689931630 mcovidcentre [at] gmail [dot] com
अश्विनी 9823258639
३५ एस.एम. जोशी कोलाज वसतिगृह, हडपसर प्रसाद भांगे - उप अभियंता 9689931733  
३६ येरवडा ई लर्निंग स्कूल सोनवणे 9689901010 फक्त स्वाब केंद्र
लोकेश लोहोट 9689938786/9923798098
३७ सावित्रीबाई फुले शाळा - भवानी पेठ भेंडवाल 9922117611 फक्त स्वाब केंद्र
३८ भारत इंग्लिश स्कूल रमेश लांडे 9922487840 फक्त स्वाब केंद्र
डॉ. कसवा 9767003488
३९ सीओईपी सीसीसी डॉ. गुंगोल 9422322729 coepccc [at] gmail [dot] com
डॉ. सुंजेकर 9975116307
४० संत ज्ञानेश्वर सीसीसी येरवडा विजय वायनाडे 8208874269 csantdyaneshwar [at] gmail [dot] com
४१ बिंदू माधव ठाकरे हॉस्पिटल गोसावी वस्ती रजनीकांत मुलतानी 9850404171  
श्रीपाद चांदणे 9850772595
४२ महात्मा फुले स्वाब केंद्र डॉ. हेमा   फक्त स्वाब केंद्र
४३ गंगा धाम फायर ब्रिगेड / अप्पर डेपो / रॅपिड चाचणीसाठी धनकवडी केंद्र ज्योति मानकर 9689931788 फक्त स्वाब केंद्र
४४ शरदचंद्र जी पवार बहू उदेशेश हॉल - धनकवडी - सहकार नगर प्रभाग कार्यालय कामरान शेख 9689933322 for आरटीपीसीआर च्या साठी
अनीश मुलतानी 9822386497
४५ विभागीय रेल्वे रुग्णालय पुणे रविराज बुलुंगे 7588638156 srdmostorespune [at] gmail [dot] com
डॉ. ए.के.मिश्रा 7219613502  
४६ साने गुरुजी स्कूल, स्वाब केंद्र सपना गोलकोंडा 9881727072  
४७ वनविद् सवाब केंद्र - विलासराव देशमुख शाळा लखन 7722086004  
४८ रामचंद्र बनून शाळा सीसीसी व सवाब केंद्र आनंद जाधव 9067182417 newenglishcovid19 [at] gmail [dot] com
प्रसन्न शेवाळे 9673460505  
डॉ. नीलम चूनखरे 9922927580  
तेजस अत्रे 8668649492 ramchandrabankarccc [at] gmail [dot] com
४९ काळेवाडी सुंदरबाई राऊत हॉस्पिटल - कोथरूड हेमंत फासगे 9309753157/ 9075016372 hospitalsundarabairaut.11.gmail.com
५० पु.ल. देशपांडे गार्डन बेडे - जेई 9689931798 सिंहगड संस्थान अंतर्गत स्वाब केंद्र
५१ विमान नगर सी.सी.सी. फारुखे पटेल    
विनोद जगताप 9767177098
रोहित पवार 9850062908
निलेश काळे 8087799316