पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

तळजाई मंदीर मार्ग

तळजाई मंदीर मार्गावर टीडब्लूटी मार्गाचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 1.99 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 1020 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 5 ते 9 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1.0 ते 2.0 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 
 
मुख्य आराखडा
 
 

 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

 

काम पुर्ण झाल्यानंतरचे दृश्य

 

 

बेन्केलमन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट