Property Tax

आमच्या बद्दल

मराठी

मिळकत कर इतिहास

सन १९५० पासून पुणे महानगरपालिका पुणेकरांच्या सेवेसाठी तत्परतेने कार्यरत आहे. पुणेकरांना उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवे-सुविधा देण्याकरता पुणे महानगर पालिका कटीबद्ध आहे.

Subscribe to RSS - Property Tax