GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

सचिन तेंडुलकर जॉगिंग पार्क

राजेंद्र नगर, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

पुणे ओकायामा मैत्री उद्यान,स्व.पु.ल.देशपांडे उद्यान

सिंहगड रोड,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

स्व.पु.ल.देशपांडे उद्यान फेज 2

सिंहगड रोड,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

समाजभुषण बाबुराव भाऊराव  फुले उद्यान

दत्तवाडी, वडाचा गणपती,गणेश मळा,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

भारतरत्न मदर टेरेसा उद्यान

दत्तवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

सरीता नगरी

सिंहगड रोड

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै. नारायण रामभाऊ रायकर उद्यान

गणेश नभांगण सोसा जवळ, धायरी

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

क्रांती ज्योति सावित्रीबाई फुले उद्यान

क्रॉस वर्ड काऊंटि सोसा शेजारी , लगड मळा , सिंहगड रोड

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

तुकाई माता उद्यान

वडगाव बु. पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

सिंहगड विकास उद्यान

वडगाव बु. पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००