स्वयंसेवक उपक्रमासाठी एनजीओ संपर्क तपशील

स्वयंसेवक उपक्रमासाठी एनजीओ संपर्क तपशील

 

अधिक माहीतीसाठी कृपया खालीलपैकी कोणत्याही एनजीओ संस्थांशी संपर्क साधा:

 

अ.क्र एनजीओ संस्थेचे नाव

संपर्क तपशील

 अंकुर प्रतिष्ठान

अ‍ॅड.मिताली कुलदीप सावळेकर:– ९४२०३२१५९८

श्री. कुलदीप जयंत सावळेकर : ८०८७९६०६७८

जीवितनदी 

www.jeevitnadi.org

माहेर महिला

श्री. सार्थक म्हात्रे :- ८०८७७११५५६  

श्री. लवेश नय्यर :- ८३०८५४९००७  

इमेल आईडी:: mahermahila [at] gmail [dot] com

समग्र नदी परिवार

श्री. सुनील जोशी : ९८३४५८७३०७