Select Sub Departments

प्रभाग समिती अध्यक्ष यादी

 •   औंध- बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
 • खाडे निलीमा दत्तात्रय शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय
 • ज्योती किशोर गोसावी सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय
 • सौ. हमीदा अनिस सुंडके वानवडी रामटेकडी क्षेत्रीय कार्यालय
 • कामठे वृषाली सुनील कोंढवा येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय
 • सौ. स्मिता वास्ते कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय
 • साठे वर्षा भीमाबिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय
 • अनिल (बॉबी) वसंतराव टिंगरे येरवडा - कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालय
 • प्रभुणे श्रद्धा अशोककोथरूड - बावधन क्षेत्रीय कार्यालय
 • शितल ज्ञानेश्वर शिंदेनगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालय
 • सौ. मंगला प्रकाश मंत्री ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय
 • कोंढरे स्मिता सुधीरधनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय
 • चौधरी वृषाली दत्तात्रय वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय
 • ढोरे गणेश बाळासो हडपसर - मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय
 • आरती सचिन कोंढरे भवानी - पेठ क्षेत्रीय कार्यालय