जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बराटे दिलीप प्रभाकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३२ - वारजे माळवाडी
जागा:
पत्ता:
वारजेगाव, चावडीजवळ, पुणे
फोन नंबर:
9823022182
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मेंगडे सुशिल शिवराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३१ - कर्वेनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.5/1-ए, शाहू कॉलनी लेन.11, कर्वेनगर, पुणे. 
फोन नंबर:
9881007008
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दिपक अशोक पोटे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१३ - एरंडवणा - हॅपी कॉलनी
जागा:
पत्ता:
स.नं.13/14, सदाशिव पेठ, जोशी वाडा, शास्त्री रोड,पुणे.30
फोन नंबर:
9503990009/9028940004
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दुधाने लक्ष्मी देवराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३१ - कर्वेनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.12, जुना वारजे जकात नाका, विठ्ठलमंदिराजवळ, पुणे.
फोन नंबर:
9975343434/9561005799
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: माधुरी श्रीराम सहᆵाबुध्दे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१३ - एरंडवणा - हॅपी कॉलनी
जागा:
पत्ता:
61छ/40, रामकृष्ण बंगला,भारती निवास, कर्वेनगर, पुणे.
फोन नंबर:
9422338800
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: वांजळे सायली रमेश
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३२ - वारजे माळवाडी
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.5, कुदळे पाटील रेसिडेन्सी, पुणे.
फोन नंबर:
9673711626/8805099990
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: चौधरी वृषाली दत्तात्रय
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३१ - कर्वेनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.4, हिस्सा नं.505, अर्जुन कृष्णाई, कॅनॉल रोड, वारजे, पुणे.
फोन नंबर:
8805491212
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मंजुश्री संदीप खर्डेकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१३ - एरंडवणा - हॅपी कॉलनी
जागा:
पत्ता:
प्लॉट नं.10,36/18, जानकी सोसायटी, पांडुरंग कॉलनी, पुणे.
फोन नंबर:
9890405999
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दिपाली प्रदीप(बाबा) धुमाळ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३२ - वारजे माळवाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.131/2-अ, राजयोग सोसायटी, वारजे, पुणे.
फोन नंबर:
9850623184/02025230210
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: राजाभाऊ किसन बराटे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३१ - कर्वेनगर
जागा:
पत्ता:
वारजेगाव, चावडीजवळ, पुणे.
फोन नंबर:
9689934911
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जयंत गोविंद भावे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१३ - एरंडवणा - हॅपी कॉलनी
जागा:
पत्ता:
49/4, नवसहयाद्री सोसायटी, पुणे.52
फोन नंबर:
9881127183
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दोडके सचिन शिवाजीराव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३२ - वारजे माळवाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.136, दोडके बिल्डिंग, वारजे माळवाडी, पुणे.
फोन नंबर:
9822197273/02065222227/9822033699
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image