हवामान अंदाज

Pune

Today, जुलै 7, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
22:30-00:30 पाऊस पाऊस 23 °सेल्सिअस 0.5 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from नैऋत्य

Tomorrow, जुलै 8, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.4 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
06:30-12:30 पाऊस पाऊस 23 °सेल्सिअस 1.9 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
12:30-18:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 26 °सेल्सिअस 0.7 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.3 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 9, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
06:30-12:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.4 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from नैऋत्य
12:30-18:30 पाऊस पाऊस 28 °सेल्सिअस 2.5 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 10, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.4 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.8 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0.2 mm 1004 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 11, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 28 °सेल्सिअस 1.8 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1004 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 12, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 2.8 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1005 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.2 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 13, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 23 °सेल्सिअस 0.9 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 1.8 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.3 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 14, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 23 °सेल्सिअस 0.6 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 2.5 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.3 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 15, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 2.1 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.3 mm 1004 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

जुलै 16, 2020

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1005 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 2 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 पाऊस पाऊस 25 °सेल्सिअस 1.2 mm 1004 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी