हवामान अंदाज

Pune

Today, एप्रिल 20, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
20:30-00:30 Clear sky Clear sky 27 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य

Tomorrow, एप्रिल 21, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 स्पष्ट स्पष्ट 23 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9 किलोमीटर/तास from वेस्ट
06:30-12:30 स्पष्ट स्पष्ट 21 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 36 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.4 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 31 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य

एप्रिल 22, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 mm 1012 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1012 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 36 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए Light air, 5 किलोमीटर/तास from ईशान्य
18:30-00:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 32 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य

एप्रिल 23, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 35 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.5 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 33 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
23:30-05:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 11.2 किलोमीटर/तास from वेस्ट

एप्रिल 24, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 20 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 35 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए Light air, 4.7 किलोमीटर/तास from उत्तर- वायव्य
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 36 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 12.2 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.9 किलोमीटर/तास from वेस्ट

एप्रिल 25, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 Clear sky Clear sky 24 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए Calm, 0.4 किलोमीटर/तास from पूर्व- ईशान्य
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 37 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.6 किलोमीटर/तास from पूर्व- ईशान्य
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 35 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.1 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 स्पष्ट स्पष्ट 26 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 12.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

एप्रिल 26, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 स्पष्ट स्पष्ट 24 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 36 °सेल्सिअस 0.2 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from उत्तर- वायव्य
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 33 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 Clear sky Clear sky 26 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9.4 किलोमीटर/तास from नैऋत्य

एप्रिल 27, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 Clear sky Clear sky 23 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 5.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 35 °सेल्सिअस 0.4 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 33 °सेल्सिअस 0 mm 1007 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 9 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 Clear sky Clear sky 25 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट

एप्रिल 28, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 Clear sky Clear sky 22 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 35 °सेल्सिअस 0.4 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 8.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम- वायव्य
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 31 °सेल्सिअस 0 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13 किलोमीटर/तास from उत्तर पश्चिम
23:30-05:30 स्पष्ट स्पष्ट 25 °सेल्सिअस 0 mm 1011 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 10.1 किलोमीटर/तास from नैऋत्य

एप्रिल 29, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 स्पष्ट स्पष्ट 22 °सेल्सिअस 0 mm 1010 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 7.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 Clear sky Clear sky 35 °सेल्सिअस 0 mm 1009 एचपीए प्रकाश ब्रीझ, 6.8 किलोमीटर/तास from उत्तर- वायव्य
17:30-23:30 Clear sky Clear sky 33 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.8 किलोमीटर/तास from वेस्ट

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी