हवामान अंदाज

Pune

Today, जुलै 30, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
02:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.7 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 पाऊस पाऊस 24 °सेल्सिअस 1.7 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.7 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

Tomorrow, जुलै 31, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 23 °सेल्सिअस 0.7 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0.4 mm 1008 एचपीए ताज्या वा-याची झुळूक, 34.2 किलोमीटर/तास from वेस्ट
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट

ऑगस्ट 1, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
06:30-12:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए ताज्या वा-याची झुळूक, 31.3 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 mm 1005 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 2, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 24.1 किलोमीटर/तास from वेस्ट
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए ताज्या वा-याची झुळूक, 32.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1005 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 3, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.5 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 26 °सेल्सिअस 0.7 mm 1010 एचपीए ताज्या वा-याची झुळूक, 32 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 4, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 19.1 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 26 °सेल्सिअस 1.4 mm 1010 एचपीए ताज्या वा-याची झुळूक, 30.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1008 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.6 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.2 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 20.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 5, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.6 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 18 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 26 °सेल्सिअस 1.6 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 25.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.2 mm 1007 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 22 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.9 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 6, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.4 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 17.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.3 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.1 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.2 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 16.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 7, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.3 mm 1007 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 15.5 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 26 °सेल्सिअस 0.8 mm 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 24.8 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.1 mm 1006 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 23.4 किलोमीटर/तास from वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0.1 mm 1009 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

ऑगस्ट 8, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.5 mm 1008 एचपीए वाऱ्याची मंद झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास from पश्चिम-नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी