हवामान अंदाज

Pune

आज, सप्टेंबर 23, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
03:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 मिमी 1006 एचपीए हलकी झुळूक, 9.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.3 मिमी 1007 एचपीए हलकी झुळूक, 8.6 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 1.1 मिमी 1008 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 मिमी 1007 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 13 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट

उद्या, सप्टेंबर 24, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 मिमी 1009 एचपीए हलकी झुळूक, 9 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1008 एचपीए Light air, 5 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
12:30-18:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 28 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1008 एचपीए हलकी झुळूक, 11.5 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम- वायव्य
18:30-00:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 मिमी 1007 एचपीए हलकी झुळूक, 10.4 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट

सप्टेंबर 25, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
00:30-06:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 मिमी 1010 एचपीए हलकी झुळूक, 9.7 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
06:30-12:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.4 मिमी 1009 एचपीए हलकी झुळूक, 6.8 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.5 मिमी 1010 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 14 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 मिमी 1006 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 16.2 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 मिमी 1010 एचपीए हलकी झुळूक, 9.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 26, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 21 °सेल्सिअस 0.6 मिमी 1007 एचपीए हलकी झुळूक, 8.3 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 हलका पाऊस हलका पाऊस 27 °सेल्सिअस 0.9 मिमी 1008 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 13 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 मिमी 1005 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0 मिमी 1008 एचपीए हलकी झुळूक, 9 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 27, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.4 मिमी 1006 एचपीए हलकी झुळूक, 5.8 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 27 °सेल्सिअस 1.2 मिमी 1007 एचपीए हलकी झुळूक, 11.9 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0 मिमी 1005 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1008 एचपीए हलकी झुळूक, 9.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 28, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1006 एचपीए हलकी झुळूक, 7.9 किलोमीटर/तास, दिशा : वेस्ट
11:30-17:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 25 °सेल्सिअस 0.8 मिमी 1008 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 14.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 मिमी 1004 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 14.8 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 पाऊस पाऊस 22 °सेल्सिअस 2.6 मिमी 1008 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 29, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 रिमझिम पाऊस रिमझिम पाऊस 22 °सेल्सिअस 0.5 मिमी 1006 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 13.3 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 25 °सेल्सिअस 0.2 मिमी 1008 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 19.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 23 °सेल्सिअस 0 मिमी 1006 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 16.2 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 मिमी 1009 एचपीए हलकी झुळूक, 11.9 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

सप्टेंबर 30, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 अंशतः ढगाळ अंशतः ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.4 मिमी 1007 एचपीए हलकी झुळूक, 11.9 किलोमीटर/तास, दिशा : नैऋत्य
11:30-17:30 पाऊस पाऊस 26 °सेल्सिअस 1.3 मिमी 1009 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 21.6 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0.2 मिमी 1007 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 17.6 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1010 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 12.6 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

ऑक्टोबर 1, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0.2 मिमी 1008 एचपीए हलकी झुळूक, 10.1 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
11:30-17:30 ढगाळ ढगाळ 26 °सेल्सिअस 0.4 मिमी 1010 एचपीए मध्यम वा-याची झुळूक, 19.8 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
17:30-23:30 ढगाळ ढगाळ 24 °सेल्सिअस 0 मिमी 1007 एचपीए मंद वा-याची झुळूक, 18.4 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य
23:30-05:30 ढगाळ ढगाळ 22 °सेल्सिअस 0 मिमी 1010 एचपीए हलकी झुळूक, 10.8 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

ऑक्टोबर 2, 2021

वेळ अंदाज तापमान वर्षाव दबाव वारा
05:30-11:30 ढगाळ ढगाळ 21 °सेल्सिअस 0.1 मिमी 1009 एचपीए हलकी झुळूक, 8.3 किलोमीटर/तास, दिशा : पश्चिम-नैऋत्य

yr.no पासून हवामान अंदाज, नॉर्वेजियन हवामान संस्था आणि ऐन आर के यांनी