Select Sub Departments

महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य

उद्देश

 • महानगरपालिकेची उपचार केंद्रे, दवाखाने, प्रसुतीगृह, वैद्यकीय आणि नर्सिंग सहाय्य आणि वैद्यकीय संस्थांसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्व प्रश्न
 • माध्यमिक शाळा, पूर्व प्राथमिक शाळा आणि तांत्रिक शाळांसंदर्भातील सर्व प्रश्न

सदस्य नाव

 • सौ. माधुरी श्रीराम सहस्रबुद्धे अध्यक्षा - महिला व बाल कल्याण समिती
 • सौ. चौधरी वृषाली दत्तात्रय उपाध्यक्षा - महिला व बाल कल्याण समिती
 • सौ. धाडवे रूपाली दिनेशमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. गलांडे - खोसे श्‍वेता महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. लता विष्णू धायरकरमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. पाटील अर्चना तुषारमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. अनिता संतोष कदम महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. प्रभुणे-पाठक श्रद्धा अशोक महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. पठारे सुमन बाळासाहेबमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. हमीदा अनिस सुंडकेमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. कोद्रे पूजा समिर  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. मराठे वैशाली राजेंद्रमहिला व बाल कल्याण समिती सदस्य
 • सौ. आल्हाट प्राची आशीष महिला व बाल कल्याण समिती सदस्य