जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: डॉ.धेंडे सिध्दार्थ यशवंत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०२ - फुलेनगर - नागपूरचाळ
जागा:
पत्ता:
शेझ बिल्डींग, 23, निको गार्डन, विमाननगर, पुणे.14
फोन नंबर:
9422030442/9689934284
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अ‍ॅड.अविनाश राज साळवे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०६ - येरवडा
जागा:
पत्ता:
141/1, राज अविनाश निवास, सौ.शीला साळवेनगर, येरवडा, पुणे.6
फोन नंबर:
02026696037/9890200786
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: श्रीमती. जाधव ऐश्वर्या आशुतोष
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०१ - कळस - धानोरी
जागा:
पत्ता:
स. नं. ११४/४, श्रमिक, चव्हान चाळ, विश्रांतवाडी, ए-१, पिन-४११ ००१
फोन नंबर:
९८९०८८११७७/९१४५४८६३६७
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: फरजाना अय्युब शेख
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०२ - फुलेनगर - नागपूरचाळ
जागा:
पत्ता:
34/1, फ्लॅट नं.301, मेरी गोल्ड अपार्टमेंट, टिंगरेनगर, पुणे.32
फोन नंबर:
7028134786
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मारूती ( नाना ) सांगडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०१ - कळस - धानोरी
जागा:
पत्ता:
सोनाली निवास, कळस- माळवाडी, आळंदी रोड, पुणे.
फोन नंबर:
9763636463
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: चव्हाण श्वेता श्रीशेठ (अनिल )
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०६ - येरवडा
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.14/1, बंजारा हिल, येरवडा, पुणे.6
फोन नंबर:
2032919191/9371010449
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: टिंगरे रेखा चंद्रकांत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०१ - कळस - धानोरी
जागा:
पत्ता:
52, कमल निवास, भैरवनगर, धानोरी, पुणे.15
फोन नंबर:
9422013133/9850733334
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लांडगे अश्विनी डॅनियल
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०६ - येरवडा
जागा:
पत्ता:
मदर तेरेसानगर, गाडीतळ झोपडपट्टी, पुणे.6
फोन नंबर:
8888711915/9822412567
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सावंत शितल अजय
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०२ - फुलेनगर - नागपूरचाळ
जागा:
पत्ता:
90, Adarsh Indiranagar, Alandi Road, Pune
फोन नंबर:
9850841303/9822131000
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अनिल(बॉबी) वसंतराव टिंगरे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०१ - कळस - धानोरी
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.48, वसंत वैभव, आनंद पार्क, धानोरी, पुणे
फोन नंबर:
9011777777
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: भोसले संजय शशिकांत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०६ - येरवडा
जागा:
पत्ता:
14/4, रामनगर, मातोश्री निवास, येरवडा, पुणे.6
फोन नंबर:
9021680623/9422300716
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: टिंगरे सुनिल विजय
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०२ - फुलेनगर - नागपूरचाळ
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नंबर 33/2, रोड नंबर 14, टिंगरेनगर, पुणे.32
फोन नंबर:
9155777777
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image